Zelfsturende teams

Iedereen is anders, zo hebben alle cliënten in de zorg andere behoeftes. Door als zorgaanbieder in zelfsturende teams te werken, die veel regelvrijheid hebben om hun werk te doen, kan maatwerk geleverd worden aan cliënten. Zo kan iedereen op zijn eigen manier worden geholpen. Zelfsturende teams zijn teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg van een bepaalde groep cliënten.

Regie bij cliënten en mantelzorgers

Wij geloven dat de regie van de zorg bij cliënten en hun mantelzorgers ligt. De zorgprofessional vult de zorg aan die de cliënten en mantelzorgers niet zelf kunnen uitvoeren. Zij weten samen met de cliënt en mantelzorgers als geen ander wat goed is voor de cliënt en kunnen hier als team op inspelen. Om de zorg voor hun cliënten te regelen hebben professionals regelruimte nodig. De organisatie is verantwoordelijk dat de randvoorwaarden (IT en administratieve processen) zijn geregeld, zodat iedereen het werk kan doen waarvoor hij/zij is opgeleid. Werken in zelfsturende teams is een organisatievorm die bij deze visie past. Deze manier van werken verhoogt de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de cliënt.

De invoering van zelfsturende teams is een complex verandervraagstuk, waarbij onafhankelijke deskundigheid van een externe adviseur kan helpen door van buiten af mee te denken met deze veranderslag.

Stichting Humanitas kiest voor eigen regie

In een traject hebben wij Stichting Humanitas geholpen bij het verhogen van de eigen regie van de zorgprofessionals. Zowel in de extramurale zorg als in de intramurale zorg zijn zij gestart met ‘eigen regie teams’. Daarbij is zowel aandacht besteed aan het wijzigen van het beleid, als aan de begeleiding van de implementatie van de teams. Gekozen is om met een aantal pilotteams te starten, met daarin medewerkers die aangegeven hadden enthousiast te zijn over het concept. Samen met deze enthousiaste medewerkers is het concept van eigen regie teams verder uitgedacht. Er is gekeken waar de verantwoordelijkheden moeten liggen, wat de randvoorwaarden zijn en welke doelen er gezamenlijk worden nagestreefd. Medewerkers die nog niet gestart zijn in de ERT’s zijn nieuwsgierig naar de nieuwe werkwijze en melden zich aan om in de volgende teams die starten mee te kunnen draaien.

Lees hier meer over de omslag bij Stichting Humanitas.

Zelfsturing in andere sectoren

Het principe van zelfsturende teams geldt niet alleen voor de zorgsector. Steeds meer gemeenten en non-profit organisaties zijn aan het bekijken hoe medewerkers meer zeggenschap kunnen krijgen over de eigen werkzaamheden, waardoor er kortere lijnen zijn en de cliënt/klant/bewoner sneller en effectiever wordt geholpen. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat er minder managers nodig zijn. Er zijn niet langer medewerkers nodig die uitvoerders van regels zijn, maar juist medewerkers die verantwoordelijkheden durven te nemen door te kijken naar de juiste oplossing.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inzet van zelfsturende teams in de zorg? Neem dan contact met ons op.