Radicalisation Awareness Network

Sinds 2011 ondersteunt en coördineert RadarAdvies, in opdracht van de Europese Commissie, het Radicalisation Awareness Network (RAN). Dit netwerk brengt professionals uit de verschillende EU-lidstaten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt negen werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.

Netwerk voor professionals

Inmiddels zijn ruim 3500 professionals, die zich in de praktijk bezig houden met radicalisering, aan het netwerk verbonden. Dat zijn wetenschappers en beleidsmakers, maar vooral eerstelijnsprofessionals, zoals wijkagenten en docenten. Zij laten vanuit de praktijk horen waar beleidsmatig behoefte aan is. Naast het opstellen van praktische tips & tricks voor eerstelijnswerkers en beleidsaanbevelingen voor lokale en nationale overheden, is een belangrijk onderdeel het delen van ‘inspiring practices’.

Werkgroepen

RAN maakt de uitwisseling van informatie en expertise mogelijk. Het netwerk is onderverdeeld in verschillende werkgroepen. Sommige werkgroepen zijn op een sector gericht, zoals de politie, geestelijke gezondheidszorg of het gevangeniswezen. Andere werkgroepen zijn intersectoraal, en richten zich bijvoorbeeld op de preventie van radicalisering, trajecten voor de-radicalisering of het gebruik maken van de mogelijkheden van internet en sociale media voor een tegengeluid. De resultaten uit de werkgroepen en de expertise van RAN worden meegenomen in de totstandkoming van Europees beleid. Ook lidstaten kunnen beleidsaanbevelingen van RAN overnemen.

Belangrijkste bevindingen

Preventie staat voorop.  Alleen met repressieve maatregelen, zoals vervolging en het afnemen van paspoorten, lossen we het probleem niet op. Er moet geïnvesteerd worden in een vroegtijdige preventieve aanpak. Eerstelijns professionals zijn essentieel  bij de preventie van radicalisering. Zij moeten, samen met familieleden, seeds of doubt plaatsen in de hoofden van mensen die radicaliseren. Tot slot moet het tegengaan van radicalisering een multidisciplinaire inspanning moet zijn. Een volledig beeld over het radicaliseringsproces bij personen ontstaat pas wanneer overheid, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen, de handen ineen slaan en informatie met elkaar uitwisselen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit Europese netwerk rondom de preventie van radicalisering? Neem dan contact met ons op.

Kijk op de website van de Europese Commissie voor meer informatie over het Radicalisation Awareness Network.

Laat een bericht achter: