Praktijkscan sociale teams

De adviseurs van RadarAdvies komen bij veel sociale teams over de vloer. Als kwartiermaker, procesbegeleider, teamcoach, en tegenwoordig ook steeds vaker voor het uitvoeren van een scan. Bij de teams die zich willen door ontwikkelen en echt sneller, beter en efficiënter willen zijn. In een groot deel van de Nederlandse gemeenten ‘staan’ de sociale teams nu wel. Veel teams willen zich door ontwikkelen tot teams die zien en begrijpen wat er speelt in wijken en buurten, eigenaarschap en burgerinitiatief stimuleren. Om zo tot oplossingen te komen, te zorgen voor preventief en collectief aanbod, en echt integraal te werken.

Tijd voor doorontwikkeling

Tijdens een praktijkscan maken we als het ware een foto van de ontwikkeling van het sociaal team. Dit spiegelen we aan onze kennis van andere gemeenten. De gemeente en het team krijgen inzicht in de ontwikkeling van het team, wat er beter kan, en praktische handvatten worden aangedragen om verder te komen. We kijken naar elementen als:

 • Organisatie
  Is er voldoende capaciteit en expertise, zijn het mandaat en de bevoegdheden goed geregeld? Hoe is de afstemming met het gemeentelijk beleid?
 • Werkwijze
  Hoe verloopt het keukentafelgesprek, wordt er echt integraal gewerkt en wordt het sociaal netwerk betrokken?
 • Werkprocessen
  Hoe verlopen de administratieve processen, de onderlinge samenwerking (3D) en wanneer wordt specialistisch consult ingeschakeld?
 • Innovatie
  Hoe is de leeromgeving ingericht, welke trekkers van vernieuwing zijn er en wat is de ambitie van management en bestuur?
 • Randvoorwaarden
  Zijn huisvesting, ICT en registratiesystemen goed ingericht? Kunnen teamleden zonder last of ruggenspraak met de moederorganisatie hun werk doen?

Onze werkwijze

De praktijkscan bestaat uit de volgende stappen, die naar wens kunnen worden uitgebreid:

 1. Oriëntatie
  De oriëntatiefase resulteert in een eerste beeld van de ambities, organisatie, werkwijze en ontwikkelfase van het team. We voeren individuele gesprekken met de relevante actoren als teamleider, teamleden en de wethouder. Daarnaast bestuderen we de werkprocessen, beschikkingen, (geanonimiseerde) ondersteuningsplannen en gespreksverslagen, en andere relevante documentatie.
 2. Uitvoering verdiepingsslag
  Deze fase wordt mede gevoed door de aandachtspunten uit de oriëntatiefase en resulteert in meer concrete bevindingen. We doen dit op basis van:
  – Meelopen met hulpverleners
  – Observatie casuïstiekoverleg
  – Gesprekken met (vertegenwoordigers van) inwoners en/of clienten
  – Groepsgesprekken met het team, netwerkpartners en beleidsmedewerkers
 3. Rapportage
  In de rapportage doen we verslag van onze bevindingen, resulterend in een top 10 van ontwikkelpunten.
 4. Evaluatie
  Ter afsluiting van de praktijkscan voeren we een evaluatiegesprek met de opdrachtgever en bepalen we eventuele vervolgstappen.

Planning en kosten

Allereerst voeren wij met u een vrijblijvend voorgesprek om te horen welke accenten team en gemeente willen leggen en op welke vragen ze met name een antwoord willen krijgen. Vervolgens schrijven we op basis hiervan een offerte op maat.
Een eenvoudige praktijkscan kunnen wij binnen twee maanden voor u uitvoeren. De kosten van een praktijkscan zijn op maat en variëren tussen € 8.000 en € 25.000. Dit hangt bijvoorbeeld af van de mate waarin inwoners bij het onderzoek worden betrokken, de omvang van de gemeente, het aantal sociale teams en de specifieke vragen die leven. Ook zijn aanvullende opties mogelijk zoals coaching van het team, en doorontwikkeling van het casuïstiekoverleg. Dit doen we aan de hand van concrete casussen waarbij de teamleden verschillende opdrachten en uitdagingen krijgen voorgelegd om hen te laten ontdekken wat en hoe het anders zou kunnen.

Onze mensen en organisatie

RadarAdvies bestaat uit een groep van betrokken en goed ingevoerde denkers en doeners. Onze medewerkers zijn betrokken en ondernemend, denken met u mee en komen met werkbare oplossingen. Wij bewegen ons op het niveau van bestuur, management én werkvloer en weten met onze praktijkkennis ook verbinding te leggen tussen deze lagen. Wij zijn in veel kleine en ook grote (koploper)gemeenten betrokken bij de ontwikkeling van sociale teams. Achter iedere adviseur staat een breed team: u ziet ze niet maar juist vanuit deze samenwerking maken wij het verschil.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de praktijkscan sociale teams? Neem dan contact met ons op.

De praktijkscan is ook verkrijgbaar voor de jeugdteams. Lees hier meer.

U kunt hier de flyer Praktijkscan sociale teams downloaden.