Professionalisering jeugdteams in de wijk

Gemeenten hebben taken op het gebied van zorg, werk en jeugd, die tegelijkertijd gepaard gaan met forse bezuinigingen. Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in om de dienstverlening te verbeteren, maar ook om kosten te kunnen besparen. In elke gemeente geeft men op een andere manier invulling aan de wijkteams: Soms bieden teams dienstverlening voor alle inwoners, soms zijn er ook specifieke jeugdteams in de wijk. Een regelmatige ‘herijking’ is nodig om een efficiënte en effectieve inzet te kunnen (blijven) bieden.

Jeugdteams

Het werken met sociale (jeugd)teams is een constant ontwikkelproces. De dagelijkse praktijk roept vragen en onzekerheden op over doelstellingen, samenstelling, financiering, mandaat, en competenties van medewerkers. Een vraag die steeds groter wordt is welke rol een dergelijk team (potentieel) heeft om de kosten binnen de jeugdhulp te beperken. Welke professionaliseringsslag kan worden gemaakt? Wij zijn in diverse gemeenten nauw betrokken bij het implementeren en verder ontwikkelen van jeugdteams.

Geen blauwdruk

Wij geloven niet in een blauwdruk, maar in verfijnen en optimaliseren door te kijken naar de lokale context. Een accent op jeugd als specifieke doelgroep is in alle gevallen nodig, ook al is het niet altijd in een afzonderlijk jeugdteam. De inzet van de eigen kracht van ouders en jongeren staat centraal. Aanbieders vullen vooral aan en leveren integraal maatwerk. De innovatie in de jeugdteams komt stap voor stap tot stand. Het begint met de bereidheid om samen te veranderen en hier continue bewust aan te werken. Het gaat erom een aanpak in te zetten die daadwerkelijk leidt tot verbetering.

Projectleiders en kwartiermakers jeugdteams

Wij beschikken over projectleiders en teamleiders die de ingrediënten voor sociale (wijk)teams kennen en deze voor uw gemeente optimaal kunnen inzetten. Zij creëren draagvlak en commitment bij alle relevante partijen en zijn in staat binnen de vooraf gestelde kaders, begroting en tijdslimieten te werken. Daarbij zijn zij een kritische sparringpartner. Dit alles om een jeugdteam in te kunnen zetten dat past bij de gemeente, haar doelstellingen en de lokale context. Ook monitoring, opleiding en coaching spelen een belangrijke rol.

Complex proces

Daarnaast leveren we op onderdelen ondersteuning. Zoals het beschrijven of verfijnen van werkprocessen, het vormgeven van een cultuur- of coaching traject, het evalueren en monitoren van de werkwijze en de resultaten van het (jeugd)team of het uitvoeren van onderzoek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van een jeugdteam in uw gemeente? Neem dan contact met ons op.