Ondernemerschap voor uitkeringsgerechtigden: wát werkt?

20 november 2019

Uitwisseling van ervaringen binnen de EU

Op 24 en 25 oktober nam Bert Otten in Wenen deel aan de peer review Entrepreneurship training for the unemployed: the Austrian Entrepreneurship Lab example georganiseerd in opdracht van de Europese Commissie. De paper van Bert A labour market tool with substantial social impact is nu online beschikbaar.

Aan de peer review namen 11 lidstaten deel. Bert gaf een presentatie hoe wij in Nederland werklozen ondersteunen op weg naar ondernemerschap. Wij kennen een uniek systeem met de wettelijke regeling van de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). Daarnaast zien we dat steeds meer gemeenten nu ook programma’s hebben voor parttime ondernemen waarmee werkzoekenden nieuw perspectief krijgen op participatie en zelfontplooiing.

In Wenen was veel belangstelling voor onze Nederlandse aanpak. Ook inspirerend was de aanpak van Oostenrijk met de pilot Entrepreneurship Lab. Met deze groepsgewijze methode is een groep oudere werkzoekenden succesvol naar ondernemerschap begeleid. Twee derde van de deelnemers was in staat om binnen een half jaar een onderneming op te richten.

De paper van Bert: A labour market tool with substantial social impact!

Meer presentaties, papers en gerelateerde informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.