Terug naar de bedoeling. Hoe dichten we het gat tussen de systeemwereld en de leefwereld?

Leerkring sociale teams

03 april 2017

Teamleiders en professionals uit de sociale teams kwamen in maart bijeen in Utrecht om te praten over de transformatie van het sociaal domein. Het uitwisselen van de ervaringen van teamleiders en teamleden stond centraal bij deze leerkring. Deelnemers hebben meer geleerd over hoe zij burgerkracht kunnen verbinden aan de sociale teams. Zij gingen naar huis met concrete handvatten om bewoners hun eigen kracht te laten ervaren.

“Waar was het allemaal ook alweer om te doen?”, was de openingsvraag. Kort samengevat: De verzorgingsstaat liep uit de klauwen. Met als gevolg de noodzaak om te decentraliseren en de verhoudingen tussen overheid, aanbieders en inwoners volledig om te gooien. Oplossingen vanuit de leefwereld komen centraal te staan.

De bijeenkomst ging van start met een speeddate waarin deelnemers kennis konden maken. Er is grote behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarna gingen deelnemers in gesprek over hoe sociale teams nu echt beter kunnen worden.

Veel gemeenten hebben gekozen voor sociale teams als instrument voor transformatie. De afgelopen periode was voor teams een uitdaging en er zijn nog veel mogelijkheden voor doorontwikkeling. De potentie van de sociale teams is zeker daar, aldus de deelnemers van de leerkring.

Ontsluiten van burgerkracht

Een van de grootste uitdagingen, volgens de deelnemers, is het overbruggen van het gat tussen de systeemwereld en de leefwereld. Bart Verhagen (RadarVertige) gaf verschillende handvatten om mensen hun eigen kracht te laten ervaren en verteldewelke communicatieve vaardigheden daarvoor nodig zijn.

  • De praktijk wijst uit dat het sociale team niet helemaal op orde hoeft te zijn om mensen hun eigen kracht te laten ervaren. Je kan meteen beginnen met werken aan de toename van zelfregie over het eigen leven.
  • Laat mensen hun eigen oplossingen bedenken en voorkom dat een oplossing  bij de hulpverleners vandaan komt.
  • Werk niet vanuit een ideaalbeeld, maar naar  het maximaal haalbare; een 6 is goed genoeg.

Verandering vanuit de praktijk

Mirte Loeffen (RadarAdvies) nodigde twee buurtbewoners uit Overvecht (Utrecht) uit in haar workshop. Joke en Angelique zijn trekker van het burgerinitiatief ‘Buren helpen buren’. Overvechters helpen hun buren met allerlei vraagstukken, van uitkeringen tot aan schuldhulpverlening. Samen met programmamanager Willemijke de Vroom gaven de Utrechters tips aan de teamleiders en professionals over de inzet van burgerkracht.

  • Burgerkracht is wederkerigheid tussen vrijwilligers en professionals: elkaar helpen, ruimte geven, op waarde schatten en faciliteren.
  • Schaamtegevoel en privacy zijn onderwerpen waar professionals mee bezig zijn, maar die voor bewoners veel minder relevant zijn. Zij willen gewoon laagdrempelig hun verhaal doen.
  • Vrijwilligers met soortgelijke ervaringen als de inwoners kunnen goed naar het verhaal achter het verhaal luisteren. Het is belangrijk dat zij makkelijk te bereiken zijn voor de bewoners.
  • Wees er alert op dat de systeemwereld van de gemeente een burgerkrachtinitiatief niet toe gaat eigenen. De kracht ligt in het feit dat de inwoners eigenaar zijn en blijven van hun initiatief.

Aanmelden voor de leerkring

Wij kunnen terugkijken op een inspirerende bijeenkomst waar de uitwisseling van kennis tussen de deelnemers als grote meerwaarde werd ervaren. Bent u teamleider of professional bij een sociaal wijkteam en sluit u graag aan bij deze leerkring? Neem dan contact op met: j.krasenberg@radaradvies.nl. Wij hopen u binnenkort bij een volgende leerkring te ontmoeten!