Herinrichting sociale werkvoorziening

30 oktober 2015

In mei 2015 besloten de vier Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en de Twentse gemeente Haaksbergen tot het ontmantelen van hun sw-bedrijf Hameland. Het besluit werd genomen met het oog op de invoering van de Participatiewet en het einde van de instroom in de WSW.

Verandering voor sw-bedrijf

Dit betekent dat voor de 1500 werknemers van Hameland het nodige gaat veranderen. De sw-medewerkers zullen werk en loon behouden, maar de werkplek en de ploeg waar ze mee werken, kan veranderen. Het kaderpersoneel wordt zoveel mogelijk geplaatst in de nieuwe uitvoeringsorganisatie(s).

Herinrichting sociale werkvoorziening

Het besluit om het sw-bedrijf te ontmantelen, leidt bij de betrokken gemeenten tot de noodzaak om een plan op te stellen over de herinrichting van de werkgelegenheid voor de sw-medewerkers. Gemeenten zijn immers wettelijk verplicht om dit te regelen. RadarAdvies kan gemeenten ondersteunen bij het opstellen van een inrichtingsplan gericht op de werkgelegenheid voor de sw-medewerkers. Adviseur Lieske van der Torre ondersteunt momenteel de Hameland-gemeenten bij het opstellen van een organisatie-inrichtingsplan voor de onderdelen ‘ontwikkelen en detacheren’ en ‘beschut binnen’ ten gevolge van het plan tot ontmanteling van hun sw-bedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe RadarAdvies uw gemeente kan ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de sociale werkvoorziening in relatie met de Participatiewet ? Neem dan contact op met een van de betrokken adviseurs.