Effect mentorproject Goal! grootst op zelfvertrouwen

03 september 2018

Uit het onderzoek Effectiviteit mentorproject Goal! blijkt dat het effect van het mentorproject het grootst is op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van jongeren en hun positievere kijk op de toekomst, school en/of werk. Sociaal psycholoog Laura Vermande voerde het onderzoek uit in opdracht van RadarAdvies.

RadarAdvies heeft diverse varianten van mentorprojecten opgezet. Mentorproject Goal! is er voor (kwetsbare) Amsterdamse jongeren van 12 tot en met 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Sinds 2004 zijn er meer dan 4600 jongeren in Amsterdam gekoppeld aan een vrijwillige mentor.

Inzicht in effectiviteit mentorproject Goal!

Laura Vermande onderzocht de resultaten van coaching en de factoren die het meest van belang zijn voor een succesvol coachingstraject.

In deze factsheet zijn de resultaten van het onderzoek samengevat. Voor Goal! zijn de in kaart gebrachte belangrijkste succesfactoren (het hebben van vertrouwen, een klik, aandacht en waardering, oprechtheid en het delen van gemeenschappelijke interesses) van meerwaarde voor een succesvolle matching. Bovendien kunnen de uitgebreide onderzoeksresultaten worden meegenomen in de training die nieuwe mentoren wordt aangeboden.

www.goalamsterdam.nl