De kunst van het rondkomen

05 april 2017

De laatste week van maart was de Week van het Geld. Het doel van de actieweek is om mensen bewuster met geld te laten omgaan en zo meer grip te krijgen op hun portemonnee. In de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar-Voorschoten zijn twee teams van inwoners aan de slag gegaan om armoede inzichtelijk te maken. RadarAdvies zette hier de aanpak De kunst van het rondkomen in.

De teams namen ieder een bestuurder uit de eigen gemeente mee voor ‘Winkelen met de Wethouder’. De wethouders moesten zich inleven in een vrouw die met 50 euro boodschappen moet doen voor de hele week. Daarnaast hebben de teams pop-up balies georganiseerd. Zo hebben de teamleden armoede op creatieve wijze bespreekbaar gemaakt en bijgedragen aan een levendige discussie. Zij deelden hun kennis ook met tips en adviezen aan mede-inwoners en de wethouders.

Burgerkracht inzetten

De gemeente heeft een belangrijke taak in het bestrijden van armoede en het stimuleren van bewust omgaan met geld. Dit lukt maar ten dele, veel inwoners worden niet bereikt. Door de inzet van ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners wordt een onderwerp beter onder aandacht gebracht. Ondersteuning op maat wordt mogelijk en de communicatie van de gemeente naar haar inwoners wordt beter.

De kunst van het rondkomen pakt beide uitdagingen aan. Met actieteams bestaande uit ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners, worden oplossingen gevonden voor armoede en schulden. Bewoners maken plannen om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen, de doelgroep te bereiken en ondersteuning te bieden. De teams bedenken en voeren de plannen zelf uit en geven advies aan de gemeentelijke organisatie.

Meer weten?

RadarAdvies initieert en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op preventie en aanpak armoede en schulden. Daarbij kijken wij steeds hoe burgers zelf aan zet zijn in de oplossing van het vraagstuk. Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.