Week tegen eenzaamheid: kom erbij!

21 september 2016

Meer dan een miljoen Nederlanders ervaart wel eens eenzaamheid. Het gebrek aan verbondenheid, het gevoel bij niemand terecht te kunnen of een lege agenda: eenzaamheid bestaat in vele vormen. Onlangs barstte in de media de discussie los over de oorzaken en de oplossing. NRC berichtte dat de bal vooral bij ouderen zelf ligt en dat overheidsinspanningen niets opleveren. Deze insteek stuurt de discussie de verkeerde kant op. Eenzaamheid is bij uitstek een uitdaging om samen aan te pakken en de overheid kan het voortouw nemen.

Van eenzaamheid naar kom erbij

Op donderdag 22 september start voor de zevende keer de Week tegen Eenzaamheid. Door heel het land wordt er hard gewerkt door gemeenten, maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan. Zo ook in Rotterdam, waar men liever van de Kom Erbij Week spreekt. De Coalitie Erbij Rotterdam ondersteunt meer dan 100 activiteiten gericht op elkaar ontmoeten en het verbinden van burgers, vrijwilligers en professionals.

De Rotterdamse aanpak

In Rotterdam staat het thema Kom Erbij op de kaart. De gemeente stimuleert burgers om meer naar elkaar om te kijken via het programma Voor Mekaar. Naast activiteiten gericht op ontmoeten en verbinden, ondersteunen Rotterdammers, als vrijwilliger of professional, ouderen met individuele vraagstukken. Bijvoorbeeld bij financiële uitbuiting, (ernstige) verwaarlozing of langer prettig zelfstandig thuis wonen. De gemeente ondersteunt, vrijwilligers en professionals pakken aan en ouderen doen mee.

Coalitie Erbij Rotterdam

De Coalitie is onderdeel van de gemeentelijke aanpak. De organisatie is een samenwerkingsverband van 60 organisaties uit voornamelijk zorg en welzijn, maar ook de culturele sector en het bedrijfsleven dragen een steentje bij. Het doel is om eenzaamheid aan te pakken door het beeld over dit maatschappelijke fenomeen positief te veranderen, de kennis en kunde van vrijwilligers en professionals te vergroten en door laagdrempelige activiteiten in netwerkverband te organiseren.

Eenzaamheid op de agenda in uw gemeente

Rotterdam wordt, terecht, als één van de koplopergemeentes gezien in Nederland. Hoe geeft uw gemeente vorm aan het ouderenbeleid? RadarAdvies heeft een scan voor ouderenbeleid opgezet.

Contact

Speelt uw gemeente in op de snels groeiende groep inwoners? Of wilt u meer weten over de Rotterdamse aanpak? Neem dan contact met ons op.