Trends en aanbevelingen inburgeringsstelsel

08 februari 2021

Actuele dilemma’s en oplossingen implementatie

Gemeenten die al vergevorderd zijn met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe Wet inburgering doen er goed aan dit jaar te gebruiken voor het uitwerken, toetsen en uitproberen van de voorgenomen plannen. En daarbij voldoende tijd te nemen voor het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe wet.  Op basis van onze praktijkervaring delen we inspirerende voorbeelden en 5 aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een succesvolle implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Met de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten weer verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en de statushouders werken aan een persoonlijk plan inburgering en participatie. Hierbij komt de lat voor het aanleren van de taal hoger te liggen en het leertraject wordt gecombineerd (arbeids)participatie.

Paper: Samen bouwen aan een nieuw inburgeringsstelsel

Voor verschillende gemeenten hebben we opdrachten uitgevoerd op het gebied van inburgering. Ook werken we met gemeenten aan het inrichten van een nieuw stelsel. Op basis van onze praktijkervaringen zien we vijf kernthema’s waar inrichtingskeuzes aan de orde zijn.

Lees in ons paper Samen bouwen aan een nieuw inburgeringsstelsel:

– inspirerende voorbeelden uit onze praktijk hoe gemeenten zijn omgegaan met inrichtingskeuzes.

– 5 aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een succesvolle implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel waarbij de situatie van de inburgeraar centraal staat.

Vragen? App, bel of mail gerust! 

Even sparren om ideeën uit te wisselen over uw aanpak? Dat kan altijd.

Stuur een e-mail naar David Sondorp of bel: 06 53 52 82 67.