Tour Dare: banen voor mensen met arbeidsbeperking

06 februari 2019

Update: 9 april 2019

De toeristische sector in Amsterdam inclusiever maken, daar gaan we voor. Ons plan: werkplekken creëren voor gidsen met een arbeidsbeperking. Na een haalbaarheidsonderzoek en een expertmeeting (met de toeristische sector, de doelgroep, de Sociaal Werkkoepel en het WSP) gaan we aan de slag met twee concrete routes om talenten aan het werk te helpen.

Route 1: banencreatie bij Amsterdamse organisaties die in de toeristensector actief zijn.
Route 2: een werkgeverscoöperatie van waaruit we meerdere organisaties helpen aan voldoende personeel.

‘Maak Amsterdam inclusiever’

Aanleiding voor Tour Dare was de prijsvraag ‘Maak Amsterdam inclusiever’ die de gemeente eind 2018 uitschreef. De inzet: een financiële bijdrage voor het uitvoeren van het idee. RadarAdvies behaalde de finale, mocht komen pitchen, maar viel met Tour Dare nét buiten de prijzen. Het idee kreeg bemoedigende woorden van de jury. We gaan door met ons plan: werkplekken creëren voor gidsen. banner met personages op tour

Doel: arbeidsmarkt inclusiever maken

De huidige economische groei leidt tot een groei van de toerismesector in Amsterdam. Deze groei betekent ook een toenemende vraag naar personeel. Dit zou kansen moeten bieden voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Deze kansen worden vooralsnog niet volledig benut omdat de arbeidsmarkt in onze optiek een afstand tot deze groep mensen heeft. Ons doel is om deze afstand te verkleinen en de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Businessmodel, haalbaarheidsonderzoek en expertmeeting:
twee concrete routes

Het concept Tour Dare wakkerde gesprekken en verder initiatief aan. We gingen in gesprek met mensen met een arbeidsbeperking, toeleiders en werkgevers in de toeristische sector. Ook het businessmodel is gecheckt.

Na het haalbaarheidsonderzoek organiseerden Hannie Dekker, David Sondorp en onze trainees op 22 maart een expertmeeting met de toeristische sector, de doelgroep, de Sociaal Werkkoepel en het WSP. Belangrijkste uitkomst van deze middag: twee concrete nieuwe routes om talenten met een arbeidsbeperking binnen de toeristensector aan het werk te helpen.

Bundeling van kennis en ervaring

Tour Dare brengt alle kennis en ervaring samen die we in huis hebben rondom het: werven van klanten, werken vanuit talenten, sociaal ondernemen met stevige businessmodellen, begeleiden en werken in netwerken (bijvoorbeeld: Maatschappelijke onderneming Achtkarspelen en Wijkbedrijf Goes).

Bedrijfsleven inclusiever maken in uw gemeente?

Benieuwd hoe we het bedrijfsleven inclusiever maken, ook buiten Amsterdam? Houd ons ‘Unbox your mission’ programma in de gaten en neem gerust contact op met David Sondorp of Hannie Dekker.