Burgerparticipatie

Rond het thema burgerparticipatie heerst op dit moment een vreemde spanning. Aan de ene kant bruist het in de samenleving: Burgers nemen op allerlei gebieden initiatieven: van energie tot zorgzaamheid, van buurtfestivals tot mantelzorg. Aan de andere kant is de overheid bezig de ‘participatiesamenleving’ te promoten. Hoe kan de samenleving als geheel burgerparticipatie beter vormgeven?

Organisatie burgerkracht

We hebben de afgelopen decennia de samenleving op een extreem complexe manier georganiseerd. Voor elk afzonderlijk probleem is wel een oplossing beschikbaar, maar met kluwens van problemen weet de verzorgingsstaat geen raad. Dat is niet alleen duur, maar het maakt het voor grote groepen mensen nog moeilijker om ‘gewoon’ mee te doen: werkzoekenden, probleemgezinnen, dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische problemen, mensen onder de armoedegrens. Deze groep heeft het al niet gemakkelijk, maar verdwaalt nu ook nog eens in de regelingen, wetten en voorzieningen.

De burger als klant

Actief burgerschap is in diezelfde periode op een zijspoor gezet. Vrijwilligerswerk en mantelzorg was er volop – participeren is echt onuitroeibaar – maar als verlengstuk van de professionals voor zorg en welzijn. Dit verandert nu. De burger verandert van opdrachtgever in klant. Hier ontstaat spanning. De overheid bezuinigt op collectieve uitgaven en houdt bestaande organisatiestructuren grotendeels in stand. Zo voelen veel burgers zich voor het karretje van de overheid gespannen: ze kunnen en willen veel, maar zetten hun hielen in het zand.

Burgerparticipatie kan anders

Dat kan anders. In feite is participatie heel simpel. Meedoen. Maatschappelijke participatie is gewoon: meedoen aan de samenleving. Burgerparticipatie draait om maatschappelijk deelnemen, vanuit het dagelijks leven, op basis van nabijheid en eigenaarschap. Zonder de scheidslijnen die overheid en instituties met zich mee brengen. Zonder de grenzen tussen overheid en markt, tussen vrijwilligers en professionals.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het optimaal inzetten van burgerkracht in uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Of laat een bericht achter: