Ruim baan maken voor verhalen inwoners loont altijd

Leer wat nodig is

Praten mét inwoners is essentieel bij het maken, evalueren en verbeteren van beleid. Ons bureau is ontstaan vanuit deze gedachte. Een voorbeeld: al in 1989 lieten we 10 uitkeringsgerechtigden onderzoek doen onder hun eigen doelgroep. Door samenwerking tussen deze klantgroep en het gemeentelijk bestuur ging bijna de helft weer aan het werk. Dit illustreert waarom we in onze onderzoeken ruim baan maken voor de verhalen, meningen en ideeën van inwoners.

Onderzoek doen naar moeilijk bereikbare (groepen) inwoners vraagt vaak extra tijd. Wij helpen u daarbij. Het is onze gezamenlijke tijdsinvestering meer dan waard. Het verdiept resultaten, en aanbevelingen sluiten daadwerkelijk aan bij de behoeften in de praktijk.

Praktijkvoorbeeld: onderzoek schuldhulpverlening

Het doel van ons onderzoek naar schuldhulpverlening voor de Rekenkamercommissie Dordrecht:

onderzoek schuldhulp– zicht krijgen op de uitvoering van het vastgestelde schuldhulpverleningsbeleid

– een positieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid

De hoofdvraag van het onderzoek: in hoeverre slaagt het schuldhulpverleningsbeleid erin om inwoners van de gemeente Dordrecht met schulden te bereiken en in hoeverre draagt dit bij aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners?

Onderzoeksaanpak
Lees voor onze onderzoeksaanpak pagina 20 en 21 van het onderzoeksrapport Helpen bij schulden helpt.

Onderzoek onder inwoners: onze 8 principes

  1. Verhalen van inwoners kunnen ons raken. Dat negeren we niet. Het kan ons zelfs inspireren. Hier gaan we bewust mee om.
  2. Als team kijken we naar onderliggende trends, rode draden in en feiten onder deze verhalen. We houden elkaar scherp bij het analyseren van data.
  3. In het selecteren van respondenten doen we er alles aan om diegenen te vinden die ons echt iets kunnen vertellen over de uitdagingen die zij tegenkomen. Dit zijn vaak niet de eerste mensen waar je aan denkt en ook niet de mensen die vaker participeren in onderzoeken. Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de beste manier om inwoners te spreken die onder de radar leven.
  4. We gaan de deur uit. Veel verhalen zijn niet te vinden op stadskantoren en gemeentehuizen, maar op pleinen, bij ingangen van supermarkten en buurthuizen. Wij zoeken die plekken (met inachtneming van de huidige maatregelen) actief op.
  5. We zijn ons bewust van de onderzoekstechnische uitdagingen. We passen onze aanpak, insteek en vragen aan bij de belevingswereld van de respondent. Met een jongere van 13 ga je anders in gesprek dan met een beleidsmedewerker. We zorgen daarom ook voor duidelijke, op de respondent afgestemde, informatieverstrekking. We leggen van tevoren helder uit aan respondenten wat we met het onderzoek beogen en waarom we zijn of haar bijdrage belangrijk vinden.
  6. We stellen mensen op hun gemak en zorgen voor goede nazorg, met aandacht voor privacy en follow-up. Zo weten respondenten steeds waar ze aan toe zijn.
  7. Tijdens het onderzoek houden we constant de vraag in ons achterhoofd: welke informatie, perspectieven of personen missen we nog in het onderzoek? We betrekken respondenten zelf bij het antwoord op deze vraag.
  8. In onze interne onderzoeksgroep delen we ervaringen, onderzoeksmethoden en -uitgangspunten en werken we continu aan verbetering van onze aanpak.

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw (onderzoeks)vraag kunnen betekenen?

Even sparren om ideeën uit te wisselen? Dat kan altijd. Stuur een e-mail naar Floor ten Holder of bel: 06 21204218. Dan kunnen we samen uw mogelijkheden inventariseren.