BOUNCE young trainingen ter preventie radicalisering

BOUNCE is een project ter preventie van gewelddadige radicalisering dat wordt uitgevoerd namens de Europese Commissie. Het project wordt geleid door het ministerie van Binnenlandse Zaken van België en is samen met het Vlaamse expertisecentrum Arktos uitgevoerd door RadarAdvies. Samen met Arktos hebben we hiervoor trainingen gegeven in onder meer Zweden, België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Wij kunnen deze trainingen ook in uw gemeente verzorgen.

Wat is BOUNCE?

BOUNCE staat letterlijk voor ’terugveren’. Het is een pakket van drie preventieve trainings- en bewustmakingstools voor jongeren en hun sociale omgeving. Het gaat om een weerbaarheidstraining voor jongeren tussen 12 en 18 jaar (BOUNCE young), materiaal om ouders en eerstelijnsprofessionals mee te nemen in de opzet en uitgangspunten van de training (BOUNCE along) en een trainersprogramma voor professionals, zodat zij daarna de training BOUNCE Young zelf kunnen geven (BOUNCE up).

BOUNCE is een positief antwoord op de uitdaging om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. Het biedt jongeren en hun omgeving skills en kennis om sterke idealen op een positieve manier te ontwikkelen en uit te dragen.

Wat is het doel van BOUNCE?

Jongeren kunnen via actieve en psycho-fysieke training hun veerkracht versterken (BOUNCE young). Ouders en eerstelijnswerkers leren wat hun rol daarbij kan zijn en hoe te reageren in geval van ongerustheid of crisis (BOUNCE along). Eerstelijnswerkers krijgen via het programma de tools aangereikt om jongeren en hun omgeving te leren hoe radicale invloeden succesvol het hoofd te bieden. En BOUNCE up is een trainersprogramma voor professionals, zodat zij daarna de training BOUNCE Young zelf kunnen geven.

BOUNCE ook in uw gemeente?

Ook in uw gemeente kan RadarAdvies BOUNCE introduceren. Aan te raden is om eerstelijnsprofessionals eerst in een driedaagse training te leren hoe de BOUNCE young te geven aan jongeren. In een vervolgtraject van twee à drie dagen kan RadarAdvies vervolgens de getrainde professionals coachen bij het geven van de training en/of een aantal professionals in een train de trainerprogramma opleiden om andere professionals op te leiden tot BOUNCE trainer.

BOUNCE is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek

De BOUNCE trainingstools zijn ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk onderzoek onder jongeren, van waaruit verschillende methodes zijn uitgewerkt om de veerkracht van jongeren ten aanzien van gewelddadige radicalisering te versterken. Doordat er in 2017 in Nederland, Zweden, België, Duitsland en Frankrijk is proefgedraaid in combinatie met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten, kunnen we spreken van een voldragen product.

Download hier (alvast) de handleiding: