Ruim baan maken voor verhalen inwoners loont altijd

Leer wat nodig is

Praten mét inwoners is essentieel bij het maken, evalueren en verbeteren van beleid. Ons bureau is ontstaan vanuit deze gedachte. Een voorbeeld: al in 1989 lieten we 10 uitkeringsgerechtigden onderzoek doen onder hun eigen doelgroep. Door samenwerking tussen deze klantgroep en het gemeentelijk bestuur ging bijna de helft weer aan het werk. Dit illustreert waarom we in onze onderzoeken ruim baan maken voor de verhalen, meningen en ideeën van inwoners.

Voor onze Op de Radar-interviewserie spraken we mensen die in een kwetsbare positie hebben gezeten of zitten door ziekte, werkloosheid of eenzaamheid. Mensen die flinke tegenslagen te verwerken hebben gekregen. Ondanks, of juist dankzij, hun moeilijke situatie staan ze optimistisch en hoopvol in het leven. Met deze interviews willen we professionals, beleidsmakers en bestuurders aanmoedigen zich te verdiepen in de verhalen van inwoners uit hun gemeente. Leer wat nodig is.

Een praktijkvoorbeeld: onderzoek schuldhulpverlening Dordrecht

Voor de Rekenkamercommissie Dordrecht onderzochten we in hoeverre het schuldhulpverleningsbeleid van Dordrecht erin slaagt om inwoners met schulden in de te bereiken en in hoeverre dit bijdraagt aan het verminderen van schuldenproblematiek. We namen interviews af met professionals van de gemeente en maatschappelijke organisaties, maar om een compleet beeld te krijgen zijn de ervaringen van inwoners onmisbaar. Een belangrijk onderdeel van de onderzoeksaanpak was dan ook:

 • (diepte-)interviews met inwoners die schuldhulpverlening (hebben) ontvangen
 • focusgroep met inwoners die schuldhulpverlening (hebben) ontvangen
 • drie reflectiesessies waarin met een inwoner, professional en raadslid is gereflecteerd op de uitgangspunten van het schuldhulpverleningsbeleid en op de voorlopige onderzoeksresultaten

Bekijk voor een volledig beeld van onze werkwijze en uitkomst het hele onderzoeksrapport Onderzoek schuldhulpverlening Dordrecht.

Uw tijdsinvestering waard

Onderzoek doen naar moeilijk bereikbare (groepen) inwoners vraagt vaak extra tijd. Wij helpen u daarbij. Het is onze gezamenlijke tijdsinvestering meer dan waard. Het verdiept resultaten, en aanbevelingen sluiten daadwerkelijk aan bij de behoeften in de praktijk.

Onderzoek onder inwoners: 8 principes

 1. Verhalen van inwoners kunnen ons raken. Dat negeren we niet. Het kan ons zelfs inspireren. Hier gaan we bewust mee om.
 2. Als team kijken we naar onderliggende trends, rode draden in en feiten onder deze verhalen. We houden elkaar scherp bij het analyseren van data.
 3. In het selecteren van respondenten doen we er alles aan om diegenen te vinden die ons echt iets kunnen vertellen over de uitdagingen die zij tegenkomen. Dit zijn vaak niet de eerste mensen waar je aan denkt en ook niet de mensen die vaker participeren in onderzoeken. Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de beste manier om inwoners te spreken die onder de radar leven.
 4. We gaan de deur uit. Veel verhalen zijn niet te vinden op stadskantoren en gemeentehuizen, maar op pleinen, bij ingangen van supermarkten en buurthuizen. Wij zoeken die plekken (met inachtneming van de huidige maatregelen) actief op.
 5. We zijn ons bewust van de onderzoekstechnische uitdagingen. We passen onze aanpak, insteek en vragen aan bij de belevingswereld van de respondent. Met een jongere van 13 ga je anders in gesprek dan met een beleidsmedewerker. We zorgen daarom ook voor duidelijke, op de respondent afgestemde, informatieverstrekking. We leggen van tevoren helder uit aan respondenten wat we met het onderzoek beogen en waarom we zijn of haar bijdrage belangrijk vinden.
 6. We stellen mensen op hun gemak en zorgen voor goede nazorg, met aandacht voor privacy en follow-up. Zo weten respondenten steeds waar ze aan toe zijn.
 7. Tijdens het onderzoek houden we constant de vraag in ons achterhoofd: welke informatie, perspectieven of personen missen we nog in het onderzoek? We betrekken respondenten zelf bij het antwoord op deze vraag.
 8. In onze interne onderzoeksgroep delen we ervaringen, onderzoeksmethoden en -uitgangspunten en werken we continue aan verbetering van onze aanpak.

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw (onderzoeks)vraag kunnen betekenen?

Even sparren om ideeën uit te wisselen? Dat kan altijd. Stuur een e-mail naar Floor ten Holder of bel: 06 21204218. Dan kunnen we samen uw mogelijkheden inventariseren.