Karlijn Kremer

Allereerst ligt mijn passie voor onderzoek bij kwalitatieve vormen van dataverzameling die starten in de praktijk. Bijvoorbeeld participerend observeren, focusgroepen en (diepte-) interviews. Vervolgens ben ik in mijn element in de analysefase: wat zeggen de bevindingen nu precies? Hoe is de verbinding te leggen tussen de resultaten van dit onderzoek, eerdere ervaringen en de literatuur?

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Onderzoek naar de invloed van beleid op het dagelijks werk van verzorgenden
  • Onderzoek naar veranderprocessen met betrekking tot de personele samenstellingen in de intramurale ouderenzorg
  • Een onderzoek naar trauma en veerkracht bij holocaust-overlevenden, hun kinderen en kleinkinderen
  • Een onderzoek naar de leidende principes bij de decentralisatie van de zorg en de betekenis hiervan voor de verschillende betrokkenen