Sturing in Jeugdhulp, een praktijkontmoeting

06 november 2017

Betrouwbare informatie is onmisbaar om de doelmatigheid en effectiviteit van de jeugdhulp in beeld te brengen en beleid en uitvoeringspraktijk zo nodig bij te sturen. Maar hoe kunnen we die informatie het best verzamelen en inzetten?

Workshops

Die vraag stond vrijdag 13 oktober centraal tijdens de praktijkontmoeting Sturing in Jeugdhulp, georganiseerd door RadarAdvies, Stade Advies en Incluzio. De bijeenkomst werd ingeleid door Erik Oeloff (oud-directeur RadarGroep) en inhoudelijk afgetrapt door Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland). Tijdens drie aansprekende workshops (over respectievelijk Strategieontwikkeling informatievoorziening, Sturen op kwaliteit en Grip op budgetten) gingen vervolgens gemeentelijke professionals en jeugdzorgaanbieders op strategisch, management- en uitvoeringsniveau met elkaar in gesprek.

Jeugdzorgveld

Bijna drie jaar na de intrede van de Jeugdwet worstelen gemeenten en jeugdzorgaanbieders nog steeds met het vormgeven van het jeugdzorgveld. Dat is niet zo gek, want gemeenten staan voor de uitdaging de zorgcontinuïteit en -kwaliteit te waarborgen. Daarnaast moet de gemeente zorgvernieuwing aanjagen en grip houden op de financiën. Dit is een bijzonder complexe opdracht op het bordje van zowel gemeenten als jeugdzorgaanbieders. Dat neemt niet weg dat de urgentie om het goed te regelen onverminderd aanwezig is.

Gehoord

Enkele observaties die we hebben opgetekend tijdens de bijeenkomst:

“Als gemeenten moeten we zorgaanbieders de ruimte geven om te transformeren. Niet alleen in financiële zin, maar ook door met elkaar een langdurig partnerschap aan te gaan. Zet met elkaar een stip op de horizon, sluit een vierjarig contract en geef zorgaanbieders zoveel mogelijk ruimte.”

“We hebben elk kwartaal een gesprek met de grote aanbieders. Deels gaat het over financiële ontwikkelingen, maar het moet ook over de inhoud gaan. Je hebt betrouwbare gegevens nodig om in het gesprek met zorgaanbieders het verhaal achter de cijfers boven tafel te krijgen.”

“Het is belangrijk dat we niet te snel conclusies trekken op basis van sturingsinformatie. Dat werkt de vernieuwing tegen. Geef elkaar de ruimte om te verkennen en te ontdekken en doe dit op kleine schaal. Goede voorbeelden kunnen zich daarna als een olievlek verspreiden.”

Download hier een uitgebreid verslag van de Praktijkontmoeting Sturing Jeugdhulp.

Meer weten?

Om de kwaliteit in de jeugdzorg te verbeteren en grip te blijven houden op de financiën en zorgvernieuwing aan te jagen is betrouwbare informatie cruciaal. Met name om het inhoudelijke gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieders als partners te kunnen voeren. RadarAdvies en Stade Advies ondersteunen gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van een instrumentarium voor monitoring, sturing en verantwoording in de Jeugdzorg. Neem contact op met een van onze adviseurs.