Sociale teams: het gaat best goed

15 april 2016

In de meeste Nederlandse gemeenten ‘staan’ de sociale teams wel. En, in tegenstelling tot allerlei berichten in de pers, gaat het eigenlijk best goed. Nu is het tijd voor de sociale teams om zich door te ontwikkelen tot teams die echt sneller, beter en efficiënter zijn. Adviseur Marjon Breed schreef een optimistisch artikel voor Binnenlands Bestuur.

Sociale teams in Nederland

In februari 2016 geeft Movisie in haar rapport Sociale (wijk)teams in beeld een genuanceerd beeld van de ontwikkeling van de sociale teams  in Nederland. Inmiddels zet 87% van de Nederlandse gemeenten sociale teams in, om de integrale aanpak van problematiek en hulpvragen te stimuleren. Door korte lijnen en snelle afstemming tussen verschillende hulpverleners is hulpverlening bewezen dichtbij de burger.

De reacties op het rapport waren echter veelal somber en doen de ontwikkelingen in veel gemeenten absoluut geen recht. Want: zo slecht gaat het helemaal niet. Wel zijn er de komende tijd natuurlijk nog genoeg uitdagingen voor de sociale teams. RadarAdvies komt bij veel sociale teams over de vloer en uit onze praktijkervaringen en –scans zien we enkele belangrijke aandachtspunten.

Integraal werken

Eerste aandachtspunt is het integraal werken. Om integraal te werken moeten medewerkers van sociale teams hun oude werkwijzen loslaten. Dat blijkt in de praktijk best lastig. Om echt integraal te werken moet iedereen, zowel Jeugd als Wmo, casussen vanuit hetzelfde beoordelingskader aanvliegen. De betrokkenen leren dan van elkaar en zijn onder meer in staat effectief casuïstiekoverleg te voeren. Het bespreken van concrete casussen versterkt het integraal werken, omdat medewerkers elkaar ‘verstaan’: ze zien hoe anderen problemen aanpakken en welke methode ze toepassen.

Een ander aandachtspunt is de verbinding en afstemming met de Participatiewet. Er valt nog een wereld te overbruggen tussen handhaven (Participatiewet) en ondersteunen (Wmo/Jeugdwet).

Efficiënter werken

De omstandigheden waaronder teams soms moeten werken zijn nog niet altijd optimaal. Door alle herindicaties verhoogt de caseload, door vragen van verschillende soorten cliënten krijgen de sociale teams te maken met nieuwe materie en daarnaast is er vaak sprake van tijdrovende administratie. Aan deze punten wordt nu hard gewerkt. En zoals reeds gezegd is het nu tijd voor doorontwikkeling, waarbij de nadruk moet verschuiven van ‘zorgen voor’ naar ‘faciliteren van’.

De maatschappelijke en financiële meerwaarde van de teams zijn nog niet zorgvuldig te bepalen. Toch bieden casusdoorrekeningen en vergelijkingen met de oude situatie al hoopvolle resultaten. Zo veel teams hebben zich staande weten te houden binnen alle schuivende verhoudingen, met nieuwe taken, werkwijzen en werkomstandigheden, en onder hoge werkdruk. Dat is meer dan een compliment waard. De buitenwereld moet weten dat iedereen met veel energie werkt aan een nieuw sociaal domein, waarin de burger zoveel mogelijk in zijn kracht komt te staan en snel en goed wordt geholpen. Geef teams de tijd zich door te ontwikkelen en meet over een paar jaar de maatschappelijke en financiële meerwaarde. Want die zal dan blijken, hopelijk en als het goed is!

Lees het hele artikel op Binnenlands Bestuur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de stand van zaken van sociale teams? Of verder sparren over wat RadarAdvies voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.