Shermin Amiri: “Maak samenleving mede-eigenaar integratieproces”

09 mei 2022

Collega Shermin Amiri koos in Iran al op zijn 15e het pad van maatschappelijke betrokkenheid en werd op zijn 16e politiek actief. Hierbij werkte zijn bevlogenheid altijd samen met het opzoeken van de grenzen van zijn beperkte individuele vrijheid. Hij heeft hard gewerkt aan zijn idealen. Idealen die hij niet meer kan verwezenlijken in zijn geboorteland. Wel in Nederland. En met succes. Daarbij vraagt zich altijd af: “Hoe kan ik in mijn huidige situatie het meest van betekenis zijn?”

De kracht van ons werk zit ‘m in onze persoonlijke betrokkenheid. We weten wat er speelt en voelen ons medeverantwoordelijk voor positieve en duurzame maatschappelijke verandering. Zoals collega Shermin Amiri. Hij werkt met name aan vraagstukken op het gebied van inburgering, integratie en inclusie.

shermin amiriHet is 1982. Shermin (40) wordt geboren vlak na de Iraanse revolutie. Iran is op dat moment in oorlog met Irak. Hij groeit op in een stad die geografisch gezien het best te vergelijken is met Rotterdam, zoals bruggen die het noorden met het zuiden verbinden. Hij groeit op in een grote, warme familie met hoogopgeleide ouders die midden in het leven staan. Aan de keukentafel gaan gesprekken vooral over politiek, maatschappelijke vraagstukken en vernieuwende oplossingsrichtingen. Shermin denkt al jong overal over mee.

Idealen toetsen aan de Iraanse praktijk

Als Shermin 15 jaar is en vaker buitenshuis op pad gaat, toetst hij zijn idealen aan de dagelijkse praktijk. In die tijd, een tijd met een relatief hervormingsgezinde president, raakt hij ook politiek betrokken. Shermin: “Er was behoefte aan verandering in Iran. Er kwam meer ruimte voor debat. Ik raakte geïnspireerd door de nieuwe politieke wind die door het land waaide. Ik wilde een actieve bijdrage leveren aan een rechtvaardiger en gelijkwaardiger Iran. Dat ben ik gaan doen.”

Een ‘blijveling’ in Nederland

“Niet ondanks, maar dankzij beperkte individuele vrijheid, heb ik geleerd creatief om te gaan in het streven naar mijn idealen. Op die manier organiseerde ik politieke bijeenkomsten, schreef voor studentenbladen en was ik later als campagneleider betrokken bij de Groene Revolutie van 2009. Maar ik heb de consequenties ondervonden van over grenzen heengaan. Ik heb de Iraanse geheime diensten van te dichtbij leren kennen. Toch bleef ik, door in mogelijkheden te denken totdat het niet meer kon, politiek actief. Nu woon ik al 10 jaar in Nederland en ben ik een ‘blijveling’.”

Wat is een blijveling?
“Afief, een Syrische nieuwkomer, heeft een nieuw woord toegevoegd aan mijn woordenschat. Namelijk: de blijveling. Een blijveling is een persoon die blijft en niet langer hoeft te vluchten. Maar wat heb je nodig om als blijveling volledig mee te kunnen doen met de samenleving?” – Bron: website Shermin Amiri

Voorbij de grenzen van het inburgeringsproces

“Volgens mij hebben alle nieuwkomers de ruimte nodig om zich te kunnen identificeren met Nederland. Voor mij stond 10 jaar geleden één ding voorop: ik vond dat ik geen tijd had om te verliezen. Ik wilde hier zo snel mogelijk volledig meedoen. Ik wilde niet blijven hangen in verdriet, boosheid en teleurstelling.”

“Ik had het geluk een goede mentor te treffen, Gerard. Hij werd niet alleen mijn taalcoach, maar ook mijn mentor en is nu een goede vriend. Hij bood me de ruimte om het land goed te zien. Letterlijk, want we zijn inmiddels al 300 zaterdagochtenden samen op pad geweest. Behalve het leren kennen van het land, heb je ook momenten nodig om je hart te luchten, frustraties te uiten en geïnspireerd te raken? Door zijn mentorschap heb ik de goede stappen weten te zetten.”

Binnen de grenzen van de nieuwe Wet inburgering

“Het idee van de nieuwe Wet inburgering is goed. Het stelt mensen centraal. Maar de tijd dat het inburgeringsproces kost, is zonde voor Nederland, zonde voor de nieuwkomer en zonde voor de maatschappij. We kunnen het proces op veel punten versnellen. Ook ligt de focus nogal zwaar op de sociaal-economische kant, terwijl je in mijn optiek óók moet inzetten op de sociaal-culturele kant. Het is niet een of-of-, maar een en-en-verhaal.”

“Mijn weg was er een met behoorlijk wat horten en stoten. Ik gun nieuwkomers een betere kans op een goede start in ons land. En het is nog niet te laat om binnen de grenzen van de wet te zorgen voor een goede start. Denk in mogelijkheden en maak op basis van de eigen ambities en wensen van nieuwkomers een plan. Dit zou het vertrekpunt moeten zijn. Bied een keuzemenu aan. Dit kan binnen de kaders, maar dat moet lokaal dan wel vanaf dag één goed georganiseerd worden. En: maak de samenleving mede-eigenaar van het integratieproces.”

Werken aan een betere samenleving bij RadarAdvies

“Ik heb de afgelopen jaren gefocust op doorpakken, kansen accepteren en proberen te laten zien waartoe ik in staat ben. Ik ben altijd op zoek naar posities van waaruit ik de maatschappij een stukje beter te maken. Dát is mijn achterliggende motivatie om een volgende stap te zetten. Nu is dat RadarAdvies. Hier komen sociaal domein, leiderschap en advies samen en dat maakt het een mooie nieuwe stap in mijn carrière. Ik hoop dat ik samen met mijn team kan bouwen aan een betere toekomst waarin vrijheid, gelijkwaardigheid en kansengelijkheid voor allen wordt nagestreefd.”

“De laatste 3 jaar voel ik pas weer hoe het is om te leven als normaal mens. Ik voel weer dat mijn inspanning iets positiefs bijdraagt. Ik kan weer dingen doen die ertoe doen. Hier kan ik in vrijheid leven. Ik kan alleen maar zeggen: vrijheid is een heel groot goed, dat moeten we hier koesteren.”

Shermins weg in Nederland in vogelvlucht

  • 2012 – gehuisvest in gereformeerd dorpje, met buurtbus 50 minuten naar taalles die al snel ontoereikend was voor Shermins niveau
  • 2013 – begin met vrijwilligerswerk in een boekwinkel en een zorginstelling voor kinderen met een verstandelijke beperking (VB)
  • 2014 – Nederlands leren op hoger niveau met behulp van het UAF
  • 2015 – begin als jurist met studie in NL HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, en vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk Zuidwest als Juridisch begeleider
  • 2016 – eerste betaalde baan bij Vluchtelingenwerk Nederland
  • 2018 – senior toekomstcoach bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
  • 2019 – senior teamleider asiel en integratie bij Vluchtelingenwerk Nederland
  • 2020 – adviseur en strategisch projectleider bij OpenEmbassy
  • 2021 – senior werkcoach bij de gemeente Rotterdam
  • 2022 – senior adviseur RadarAdvies

Nevenactiviteiten op dit moment: projectbestuurslid diversiteit en inclusie D66 en lid adviesraad COA.

Doorpraten over thema’s die ook u(w werk) raken?

Shermin weet goed wat er bij de opvang van vluchtelingen komt kijken. Hoe je als gemeente de participatie op gang helpt. Hoe je bestaande sociale infrastructuren betrekt en in verbinding komt met diverse gemeenschapen in Nederland of vrijwilligers die graag willen helpen.

Neem gerust contact op met Shermin om even te sparren of een vraag te stellen. Hij staat u graag te woord!