RAN 2019: meest ambitieuze jaar tot nu toe

04 februari 2019

Rechts, islamistisch en ander extremisme laat zich helaas niet door grenzen beteugelen, zeker niet binnen de EU. Online propaganda en zelfs aanslagplegers passeren de Europese binnengrenzen moeiteloos. Daarom investeert de Europese Commissie meer dan ooit in het Radicalisation Awarenss Network (RAN), dat zorgt voor Europese samenwerking in de preventie van radicalisering, gecoördineerd door RadarAdvies. Onlangs is het meest ambitieuze RAN jaarplan ooit, geaccepteerd.

In 2019 worden in drie road maps een breed assortiment aan activiteiten en producten geleverd rondom:

  • rechts extremisme (naast de aanhoudende focus op islamistisch extremisme)
  • de re-integratie van extremisten na detentie
  • de evaluatie van deradicaliserings- en andere interventies

Ook besteden we bijzondere aandacht aan:

  • de correlatie tussen mentale aandoeningen en extremisme
  • weerstand bij vluchtelingen tegen radicalisering en rekrutering

Daarnaast worden tientallen andere onderwerpen geadresseerd. In totaal staan in 2019 niet minder dan 86 events van met name 10 werkgroepen gepland. Dat zijn er (buiten de vakanties om) dus gemiddeld 2 per week. In omvang variëren die events van een ministeriële conferentie met 150 deelnemers tot expert missies van hooguit een handvol experts naar lidstaten.

Om de opgedane en uitgewisselde kennis te delen binnen en vooral ook buiten RAN, worden er 64 papers geproduceerd in het Engels en vertaald naar Duits en Frans. Communicatie op social media, via filmpjes en elders zal toenemen.

Meer informatie vind je op de website van RAN.