Vernieuwing aanpak inburgering: wij ondersteunen

12 juli 2019

De regie op inburgering komt terug bij gemeenten, in het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 van kracht gaat. Wij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij evaluaties van lopende programma’s, de ontwikkeling en begeleiding van pilots en haalbaarheidsonderzoeken. Binnenkort publiceren we een whitepaper waarin we de huidige stand van zaken bij verschillende gemeenten inventariseren en tips geven over een mogelijke nieuwe aanpak.

In het nieuwe stelsel is het doel dat nieuwkomers aan de hand van een persoonlijk inburgeringsplan zo snel mogelijk aan het werk kunnen en intussen de Nederlandse taal leren. Ook is er veel aandacht voor monitoring en evaluatie, zodat waar mogelijk aanpassingen snel doorgevoerd kunnen worden. RadarAdvies werkt veel samen met gemeenten op het gebied van inburgering. Bijvoorbeeld:

  • Evaluatie van lopende programma’s, onder andere op het gebied van toeleiding naar onderwijs en werk
  • Ontwikkelen en begeleiden van pilots gericht op inburgering
  • Haalbaarheidsonderzoek naar scenario’s voor de veranderopgave inburgering

Wij denken graag met u mee als u een vraagstuk heeft rondom inburgering.

Vraag onze whitepaper inburgering aan die gemeenten ondersteunt bij de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.