Reisgids voor sociaal ondernemen

11 september 2015

Radar bestaat 25 jaar: een kwart eeuw adviseren, opleiden en detacheren bij overheden en instellingen om de samenleving beter te maken. Reden voor Radar om dit jaar te reflecteren op haar geschiedenis maar vooral ook een blik op de toekomst te werpen. Wij presenteren op vrijdag 11 september een digitale reisgids over de wereld van het sociaal ondernemen.

In de publieke ruimte tussen burger, overheid en markt dient zich de laatste jaren een nieuw type ondernemer aan: de sociaal ondernemer. Sociaal ondernemers ontwikkelen nieuwe manieren van werken om maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Hij of zij realiseert sociale doelen met een bedrijfsmatige aanpak. De sociaal ondernemer is burger, ondernemer én dienaar van de publieke zaak tegelijkertijd, en zelfs nog meer dan dat.

Dat opent nieuwe perspectieven op de aanpak van hardnekkige sociale problemen als armoede, werkloosheid, isolement en achterstanden in wijken. De overheid moet inspelen op dit nieuwe fenomeen. De wereld van deze sociaal ondernemer is dynamisch en beweeg­lijk. En: niet altijd goed te doorgronden voor de overheid. Op basis van onze 25 jaar ervaring in overheidsland helpen we u graag op weg met deze reisgids.

De wereld van het sociaal ondernemen. Reisgids voor de overheid

De reisgids biedt overheden een praktische inspiratiegids om beter in te kunnen spelen op het fenomeen sociaal ondernemen. De reisgids bekijkt het fenomeen van de kant van de ambtenaar, de ondernemer, en de burger. We kijken naar tal van facetten: drift en inspiratie, maar ook aandacht voor bedrijfsvoering en impact analyse. Radar neemt de lezer mee op reis naar het buitenland: Wat kan Nederland nog leren? De reisgids is gelardeerd met interviews uit het veld: van wethouder tot hoogleraar, van sociaal ondernemer tot oprichter van een schoonmaakbedrijf. Allen laten hun licht schijnen op de beweging die de overheid gaat maken. En natuurlijk staan we stil bij het recente SER advies over sociaal ondernemen en wat gemeenten en sociale ondernemers nog meer kunnen doen.

Benieuwd naar de reisgids? Deze is hier online te lezen. Een papieren exemplaar kunt u bestellen door te mailen naar secretariaat@radaradvies.nl o.v.v. ‘Reisgids sociaal ondernemen’.