Aanpak inclusief wonen voor gemeenten en woningbouwcorporaties

Betrek álle stakeholders op tijd bij het realiseren nieuwe woonvormen

We staan in Nederland voor de uiterst complexe opgave om tijdens deze wooncrisis nieuwe woonvormen te realiseren voor kwetsbare jongeren, statushouders en andere doelgroepen die met spoed een woning nodig hebben. De focus lijkt nu vooral te liggen op crisisoplossingen waar geen langetermijnvisie aan vooraf gaat. Terwijl juist zo’n visie cruciaal is voor een nieuwe woonomgeving waar huidige en nieuwe bewoners fijn wonen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Wij helpen gemeenten en woningbouwcorporaties met het begeleiden van multi-stakeholder samenwerking, een plan van aanpak voor inclusief wonen en community building.

In deze tijd vergt het moed en doorzettingsvermogen om het goede te blijven doen mét stakeholders. Om te durven staan voor een langetermijnvisie. Wij kunnen u helpen. Wij zijn uw partner bij zowel het begeleiden als navigeren tussen de gemeenschappelijke opgaven als de belangen van verschillende stakeholders.

Begin op tijd met visievorming en plan van aanpak inclusief wonen

Onze drive is om de skills van elke stakeholder goed tot hun recht te laten komen, zodat het zowel de nieuwe als huidige bewoners van de woonomgeving ten goede komt. De gedeelde zorgen van alle stakeholders moeten een plek krijgen in nieuwe plannen. Door op tijd te beginnen met een visie en aanpak, kan er een nieuwe woonomgeving ontstaan waar mensen zelf voor willen blijven zorgen en naar elkaar omkijken.

Begeleiden multi-stakeholder samenwerking bij inclusief wonen

Wij weten hoe we complexe samenwerkingsverbanden moeten begeleiden, zodat u in de toekomst sociale problemen voorkomt. Wij doen dat als projectleiders door met alle stakeholders:

  1. een gedeelde visie te ontwikkelen en rekening te houden met hoe ruimtelijke en sociale oplossingen elkaar kunnen versterken
  2. participatie van huidige en toekomstige bewoners te begeleiden
  3. een plan van aanpak te maken, waarin alle behoeften zijn meegenomen en die door iedereen gedragen wordt

Implementatie en realisatie aanpak inclusief wonen 

Wij begeleiden ook de implementatie en realisatie van het plan van aanpak. Hierbij is community building een belangrijk uitgangspunt, want het opbouwen van een sociaal netwerk vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van de huidige en nieuwe bewoners.  

Praktijkvoorbeelden inclusief wonen

Community building woningbouwcorporatie Ymere en gemeente Haarlemmermeer
Woningbouwcorporatie Ymere en gemeente Haarlemmermeer hebben RadarAdvies gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van een plan van aanpak gericht op community building. De nieuwe woonvorm: 60 flexwoningen (30 studio’s voor alleenstaande statushouders, 10 studio’s voor jongeren en 20 tweekamerappartementen voor reguliere spoedzoekers). Het doel van de opdracht: het ontwikkelen van enkele scenario’s met verschillen in intensiteit en ondersteuning in verbinding met de buurt en andere relevante lokale stakeholders.

Coördinatie sociaal beheer gemeente Utrecht
Christiaan Baillieux werkt in opdracht van gemeente Utrecht als coördinator sociaal beheer voor de opvang van Oekraïners. Het doel van de opdracht: het bestendigen van het sociaal beheer op diverse locaties in de stad.

WIL-concept in de praktijk voor gemeente Rotterdam en Schiedam
In Schiedam en Rotterdam brachten wij inclusief wonen op drie locaties in de praktijk. Met ons WIL-concept zijn statushouders actief betrokken bij de wijk en gaan zij direct aan de slag met taal en participatie. Bekijk de PDF Wonen, Integratie & Leefbaarheid van vluchtelingen/statushouders in één concept.

Wat is uw ervaring met inclusief wonen?

Laat het ons weten. We zijn benieuwd naar uw verhaal. U kunt ons ook altijd iets vragen. Bel gerust even met Christiaan Baillieux. Hij is een senior adviseur met praktijkervaring in het fysiek domein. 

Of laat een berichtje achter: