Transformatienetwerk voor gemeenten

Het landelijk Transformatienetwerk is een netwerk voor en door gemeenten. Belangrijkste doel: het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering. Aan tafel: beleidsadviseurs van gemeenten die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Over het transformatienetwerk

Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten wel aan tafel als gesprekspartner. Aansprekende voorbeelden uit de praktijk passeren de revue. De ervaring is dat deelnemers met veel energie weer naar huis gaan, nadat zij met collega’s uit andere gemeenten hebben kunnen sparren over inhoudelijke onderwerpen en hun eigen rol in de gemeente. Het netwerk komt 4 keer per jaar bijeen.

afien-valkenburg-gemeente-leeuwarden
“Het sociaal domein is dynamisch, interessant om aanpakken uit andere gemeenten te horen. Ik doe altijd nieuwe inzichten op, zo blijf je leren en jezelf ontwikkelen.”
- Afien Valkenburg, gemeente Leeuwarden

Ambitie transformatienetwerk

De ambitie van het netwerk is vooral kennisuitwisseling en kennisvermeerdering over de transformatie in het sociaal domein, altijd met een vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers aan het netwerk zijn gemeenten die voorloper zijn op een terrein. Gemeenten die niet alleen informatie komen halen, maar ook vernieuwende ideeën komen brengen. Het netwerk heeft richting het ministerie van VWS en de VNG aangegeven bereid te zijn mee te denken over inhoudelijke ontwikkelingen. Hier wordt af en toe ook gebruik van gemaakt.

Kom een keer langs

Ben je een beleidsadviseur in het sociaal domein? Praat een keer mee met leden van het Transformatienetwerk gemeenten. Leden komen 4 keer per jaar samen om het te hebben over de belangrijkste vraagstukken die in het sociaal domein aan de orde zijn. Leer hoe collega’s uit heel Nederland hun vertaalslag maken naar de praktijk. Aansprekende voorbeelden passeren de revue. Deelnemers gaan met veel energie terug naar hun gemeente.

Kosten

Elke gemeente die deelneemt betaalt organisatiekosten van 500 euro per gemeente per jaar. Per gemeente mogen meerdere collega’s aansluiten.

Doe een keer mee. Kom langs. Meld je aan bij Klaske. Bel of mail Klaske
Klaske Gonlag