Nederland bereikt kinderen in armoede het minst

14 oktober 2019

Armoede in Nederland blijft overerfbaar. We bereiken met ons armoedebeleid onze kinderen en jongeren het slechtst in vergelijking tot een groot aantal (Europese én niet-Europese) landen. Dat was de pijnlijke conclusie van het Armoedecongres van 20 september. RadarAdvies pleit ervoor om te kijken naar bestaanszekerheid in de volle breedte: werk, inkomen, gezondheid en sociale steun.

Tijdens het jaarcongres Schulden en Armoede, georganiseerd door Divosa, sloot Koen Caminada zijn lezing af met de bevinding dat Nederland internationaal een koppositie heeft waar we niet trots op hoeven te zijn. We bereiken met ons armoedebeleid onze kinderen en jongeren het slechtst in vergelijking tot een groot aantal (Europese én niet-Europese) landen. Armoede in Nederland blijft dus overerfbaar.

Vooral volwassenen en ouderen

In legio beleidskaders wordt gestreefd naar het tegengaan hiervan, maar blijkbaar lukt dat tot nu toe onvoldoende. Met ons beleid lijken we vooral volwassenen en ouderen te bereiken. We nemen daarbij internationaal zelfs een van de topposities in (Caminada, 2019).

Wat vindt RadarAdvies?

Hoe kunnen we onze jeugdigen beter bereiken? Het bestrijden van oneigenlijk gebruik gaat ze niet verder helpen. Een brede focus, integraal werken, en daarbij maatwerk kunnen leveren, zal een stap in de goede richting zijn. Dus kijken naar bestaanszekerheid in zijn volle breedte: werk, inkomen, gezondheid, sociale steun… van het gezin. Werken aan de bewustwording en signalering van kinderen in armoede, bestrijden van sociale uitsluiting en luisteren naar de behoefte van ouders en kinderen zelf is hierbij essentieel. Zodat we in dit economisch hoogtij hopelijk wel in staat zijn het gat met elkaar te dichten en armoede onder kinderen terug te brengen, het liefst naar nul.