Meer aandacht gewenst voor inclusie, polarisatie en rechtsextremisme

15 maart 2019

Gemeenten zijn over het algemeen best tevreden met het ondersteunings­aanbod van het Rijk op het vlak van polarisatie, inclusie, problema­tisch gedrag, ondermijning, radicalisering en extremisme. Toch zijn er ook nog wensen. Zo blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door RadarAdvies in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW Mirte Loeffen presenteerde het onderzoek tijdens de landelijke themadag van het ministerie: Samen voor sociale stabiliteit.

RadarAdvies zette in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vragenlijst uit onder gemeenten en hield daarnaast verdiepende interviews. Doel van het onderzoek: aanknopingspunten vinden om te komen tot een Rijksbreed curriculum voor gemeenten op het vlak van inclusie, polarisatie, problematisch gedrag, ondermijningsgedrag, radicalisering en (gewelddadig) extremisme.

Lees meer via het e-zine Samen voor sociale stabiliteit van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

> Behoeftepeiling: de uitkomst

Fotografie: Eelk.