Malaz Shahhoud over inburgeren in Nederland

05 februari 2021

Maak maatwerk van een inburgeringstraject

De uitvoering van het gemeentelijke beleid van de nieuwe Wet inburgering wordt een succes als we door een mens- en praktijkgerichte bril blijven kijken. Zó komen we tot beter maatwerk, meer participatie en een integrale samenwerking. Collega adviseur Malaz Shahhoud (28) heeft zelf een inburgeringstraject doorlopen. In dit interview geeft hij zijn visie op de nieuwe wet en trekt hij lessen uit het oude stelsel. 

Malaz Shahhoud is opgegroeid in Syrië. Vijf jaar geleden besloot hij naar Nederland te komen. Nadat hij op Amsterdam Centraal verwelkomd werd door een groep vrijwilligers, moest hij vaak verhuizen tussen AZC’s. Uiteindelijk vond hij een woning in Amsterdam-Oost. Hij wist zichzelf de Nederlandse taal machtig te maken, studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en haalde in 2020 zijn master. Inmiddels werkt hij bij RadarAdvies, omdat hij “wil werken aan positieve veranderingen in de maatschappij.”

Malaz over thema’s uit de nieuwe Wet inburgering

Om goed in te kunnen inburgeren overwon Malaz veel obstakels om uiteindelijk zijn droom te verwezenlijken; als volwaardig burger meedoen in de Nederlandse samenleving. Collega’s Stephen McKenzie en Graziëlla Eind interviewden Malaz aan de hand van een aantal thema’s uit de nieuwe Wet inburgering.

De nieuwe Wet inburgering stuurt op maatwerk, wat is jouw visie hierop?

“Als inburgeraars hebben we verschillende achtergronden, normen, waarden, talen en ga zo maar door. Dus maatwerk is heel belangrijk. Inburgeringstrajecten moeten goed aansluiten op de behoeften, competenties en persoonlijke situaties.”

“In mijn eerste drie maanden na het AZC had ik behoefte aan stevige begeleiding van een contactpersoon. Die contactpersoon kreeg ik uiteindelijk pas via het bijstandsloket, te laat en te oppervlakkig. Een ander voorbeeld: er was geen taalles op mijn niveau. Ik heb uiteindelijk Nederlands geleerd door veel zelfstudie, participatie en dankzij stichting BOOST. Dankzij mijn kleine netwerk van destijds kwam ik in contact met deze ontmoetingsplek voor vluchtelingen en bewoners uit Amsterdam. Hier kon ik Nederlands op mijn niveau oefenen.”

“Maatwerk voor inburgeraars is belangrijk. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat universitair geschoolde nieuwkomers uitgedaagd worden. Tegelijkertijd moet maatwerk de ruimte bieden om aan de bel te trekken als je extra begeleiding nodig hebt of simpelweg niet weet hoe je je inschrijft op een Nederlandse universiteit. Het is belangrijk dat ieder traject past bij het individu. De brede intake (ook gepland in de nieuwe wet) zou hierbij kunnen helpen.”

Hoe denk je over meer focus op duaal leren, het combineren van taalles met participatie?

“Dat moet zo zijn. Op een taalschool krijg je een goede basis, maar daar moet je dan wel mee aan de slag in de praktijk. Door mijn stage heb ik veel kunnen oefenen met Nederlands schrijven en spreken waardoor ik me de taal vrij snel eigen heb gemaakt. Daarnaast heb ik door mijn stage niet alleen mijn netwerk kunnen uitbreiden, maar leerde ik ook de samenleving beter kennen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen kunnen meedraaien in de maatschappij.”

‘Met taalniveau A2 alleen kun je simpelweg niet inburgeren’

Vind je het realistisch dat er van nieuwkomers een hogere norm van het taalniveau wordt verwacht?

“Voor mij was dit haalbaar, voor anderen kan dit een obstakel zijn. Het is wel heel lastig om mee te draaien in de maatschappij met de huidige eis van taalniveau 2. Hiermee alleen kun je simpelweg niet inburgeren. Daarom is het belangrijk dit te combineren met bijvoorbeeld werk of een opleiding. En tegelijkertijd blijft maatwerk belangrijk. Kijk goed naar wat iemand aankan.”

Is er nog iets dat je mist of dat beter kan in de nieuwe Wet inburgering?

“Ik vond het erg zonde van mijn tijd dat ik pas na mijn verblijfsvergunning mocht beginnen met taallessen. Als nieuwkomers de behoefte hebben om alvast te beginnen, geef ze die kans dan ook! En er zijn ontzettend veel organisaties in Nederland. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Dus ik zie zeker het belang in van één contactpersoon voor iedere inburgeraar. Er Ik heb uiteindelijk veel zelf moeten uitzoeken.”


 

Momenteel werkt Malaz aan projecten op het gebied van radicalisering, zowel op nationaal als Europees niveau. In de toekomst wil hij ook graag een bijdrage leveren aan inburgering met behulp van zijn ervaringsdeskundigheid. “Ik wil graag bijdragen aan positieve veranderingen in de maatschappij.”