Kunnen we maatjes inzetten ter voorkoming van jeugdcriminaliteit?

19 december 2019

Kunnen we maatjes inzetten om jeugdcriminaliteit bij jonge, nog niet strafbare kinderen te voorkomen? Merel van Kessel, Kifah Shoker en Marthe van den Brink hebben een verkenning gedaan bij verschillende maatjesprojecten en gemeenten.

Met deze verkenning wil het ministerie van Justitie en Veiligheid inzicht krijgen in de werkzame elementen van maatjesprojecten en de effectiviteit als het gaat om vroegpreventie van criminaliteit bij kwetsbare kinderen op de basisschool (tussen de 8-12 jaar).

De verkenning biedt gemeenten handvatten over de inzet, werkwijze en meerwaarde van de inzet van maatjes ten behoeve van vroegsignalering en het voorkomen van risicogedrag van deze jonge kinderen. Duidelijk is dat gemeenten een maatjesproject als ondersteuning kunnen gebruiken binnen hun brede, multidisciplinaire aanpak, waarin het sociaal en veiligheidsdomein stevig met elkaar optrekken.

Het rapport vindt u hier.