Training voor klantmanagers: preventie radicalisering

15 mei 2017

Klantmanagers die mensen helpen met werk, participatie en inkomen zijn belangrijk bij de preventie van radicalisering. Helaas worden zij hierbij vaak over het hoofd gezien, terwijl meedoen, en mensen een ander perspectief bieden, tot de kernuitdagingen horen bij het voorkomen dat mensen radicaliseren. RadarAdvies heeft voor klantmanagers een training ontwikkeld om de preventie van radicalisering praktisch en professioneel aan te pakken.

Klantmanagers kunnen in hun cliënten een verandering van gedrag en houding waarnemen. RadarAdvies heeft expertise op het gebied van preventie radicalisering en kent de klantmanager goed. Daarom hebben we voor hen een training ontwikkeld waarin ze wordt geleerd een praktisch samenwerkvel te hanteren om met anderen de zorgen gestructureerd en professioneel te bespreken.

De training is een van de uitkomsten van een intervisiebijeenkomst die we organiseerden voor de gemeente Amsterdam. Om de rol van de klantmanagers bij radicalisering verder te verdiepen en professionaliseren organiseren werkbijeenkomsten. Zo gaan medewerkers van de gemeente Amsterdam (van Werk, Participatie en Inkomen) in het Deense Aarhus ervaringen uitwisselen met klantmanagers uit Aarhus en Kopenhagen.

Meer weten?

Meer weten over het herkennen en bespreken van signalen van radicalisering? Geïnteresseerd in onze training(en) aanpak en preventie radicalisering? Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Steven Lenos of Marieke Megens.