Het onderwijs is geen wonderdoekje

25 november 2020

Collega Kifah Shoker kreeg van de Number 5 Foundation het verzoek om antwoord te geven op de vraag: wat is er structureel nodig om kinderen zich te laten ontwikkelen tot gelukkige, actieve en betrokken burgers en wat is de rol van het onderwijs hierin? Haar antwoord is gebundeld in een essay voor de nieuwste publicatie van de stichting: Buiten de Lijntjes. 

Number 5 Foundation werd opgericht in 2017 door Laurentien en Constantijn van Oranje. De stichting wil mensen verbinden die zich inzetten voor innovatie die bijdraagt aan een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving. 

Het thuiszittersvraagstuk

Aanleiding voor deze publicatie is het ‘thuiszittersvraagstuk’. Tienduizenden kinderen en jongeren vallen geheel of gedeeltelijk uit op school of lopen vast in hun zoektocht naar onderwijs waarin ze tot hun recht komen. Een echte structurele oplossing is nog niet gerealiseerdBuiten de Lijntjes biedt een podium voor de ervaringen, ideeën en inzichten die meer dan 50 kinderen, jongeren en deskundigen deelden. Deze inzichten bieden nieuwe perspectieven om naar huidige uitdagingen in het onderwijs en de zorg te kijken.

School is een sleutelplek

“Bij RadarAdvies houd ik mij bezig met jeugd, veiligheid, radicalisering, inburgering, weerbare democratie en armoede. In elk van deze thema’s komt steevast naar voren: de rol van onderwijs is cruciaal. De school is een belangrijke vind- en signaleringsplek voor kwetsbare kinderen en toch missen we de school als partner in de samenwerking. 

En het klopt dat de school een sleutelplek is: docenten zien een kwetsbaar kind al op jonge leeftijd en herkennen vaak snel wanneer iets moet gebeuren. De school is voor veel kinderen een veilige haven, weg van een onveilige thuissituatie of criminele leefomgeving. Ook veel ouders vinden de drempel van de school vaak lager dan die van bijvoorbeeld een wijkteam. 

Onderwijs is geen wonderdoekje

“Toch is het onderwijs geen wonderdoekje dat de problemen op alle leefgebieden kan wegpoetsen. We kunnen niet alles van de school vragen. Dus wat vragen we van de bredere samenleving? ‘…’ 

Lees op pagina 100 van de publicatie Buiten te Lijntjes het antwoord van Kifah Shoker.