Falend beleid: ‘Soms is een schreeuw nodig om verder te komen’

28 februari 2020

Het Wmo transformatienetwerk voor (middel)grote gemeenten kwam dit jaar voor het eerst samen op maandag 3 februari. Thema: hoe kan en zou ik als gemeente moeten omgaan met verwarde personen in mijn gemeente? Een van de conclusies: het is niet zo dat elke schreeuw een teken is dat het beleid faalt. Soms is een schreeuw nodig om weer verder te komen. Maximaal 5% van de mensen die gemeld worden zijn gevaarlijk en niet aanspreekbaar.

Conclusies en oplossingen die tijdens het overleg ter sprake kwamen:

  • De verwarde persoon confronteert de samenleving met haar eigen gebreken; o.a. bureaucratie en tekort aan huisvesting. Dit creëert juist verwarring.
  • De Wvggz zet de deur open naar verplichte zorg: natuurlijk word je daar opstandig van. Willen ingrijpen leidt juist tot risicogedrag.
  • Reduceer een persoon niet tot data, op basis van meldingen in het verleden. Kijk naar het nu. De leegte tussen de databrokken kan zoveel meer zeggen. Geef iemand deze kans.
  • De urgentie is groot en de groep wordt groter. Bied ruimte voor peersupportgroepen en herstelacademies.
  • Wegloophuizen zijn een groot deel van de oplossing voor met name zorgmijders. Daar krijgen mensen een kans om te ontkrachten dat ze gevaarlijk zijn.
  • Een verward persoon hoeft niet ziek te zijn en meteen naar de GGZ te worden gestuurd. Dit moet eerst worden onderzocht. GGZ en sociaal domein moeten dit samen goed regelen.
  • Het is niet zo dat elke schreeuw een teken is dat het beleid faalt. Soms is een schreeuw nodig om weer verder te komen. Maximaal 5% van de mensen die gemeld worden zijn gevaarlijk en niet aanspreekbaar.
  • We zijn pleisters aan het plakken voor systeem dat niet werkt. Gemeenten en instellingen hebben de wetten zelf in regels vertaald. Geef ruimte aan uitzonderingen en regeer op vertrouwen in plaats van angst. Denk aan onorthodoxe manieren zoals het geven van een tweede kans. Bied een mensvriendelijke structuur.
  • Interesse in het verslag van de bijeenkomst? Dit kun je opvragen bij Marjon Breed.