Gemeenten moeten zich richten op sturing en beheersing

14 januari 2016

Op 22 december 2015 berichtte de VNG aan haar leden dat zij verwacht dat accountants niet veel goedkeurende accountantsverklaringen zullen afgegeven bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015. Onzekerheden en administratieve onvolkomenheden in het sociaal domein zijn volgens de VNG de oorzaak.

Inperken administratieve lasten

De VNG adviseert gemeenten om aankomende tijd de nadruk te leggen op het beperken van de  administratieve lasten van 2015. In navolging van dit advies wordt de inzet van een extra accountantscontrole voor de jaarrekening van 2015 afgeraden. Gemeenten moeten zich juist nu gaan richten op sturing en beheersing voor de jaren 2016 en 2017.

Transitie onder Controle

Deze opvatting sluit aan bij de publicatie ‘Transitie onder controle. Tien adviezen voor verantwoord veranderen in het sociaal domein’ van BDO en RadarAdvies. BDO en RadarAdvies stellen naast het gezamenlijk terugbrengen van de administratieve lastendruk dat het van belang is dat gemeenten en zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan om een balans te vinden tussen transformeren en controleren.  Er is zeker meer ruimte voor de transformatie dan gedacht.

Meer weten?

Nieuwsgierig hoe u als gemeente of zorgaanbieder aankomende jaar sturing en beheersing in het sociaal domein verder vorm kunt geven? Lees dan hier de publicatie Transitie onder controle.