Balanceren tussen transformeren en controleren

25 november 2015

Onder grote tijdsdruk zijn jeugdzorg en Wmo overgegaan naar gemeenten. Daar bestaat absoluut de ambitie om de zorg dichter bij de burger te brengen en de door het rijk geplande bezuiniging door te voeren. De continuïteit lijkt ook grotendeels op orde, maar vooralsnog blijven betrouwbare gegevensuitwisseling, goede facturatie en duidelijkheid over eindverantwoording en rechtmatigheid omtrent de zorg achter. Dat blijkt ook uit het onderzoek Sturing en beheersing in het sociaal domein, uitgevoerd door BDO en RadarAdvies.

Geen zicht op uitvoering en prestaties

Gemeenten hebben vaak geen zicht op uitvoering en prestaties van de zorginstellingen. Bovendien ontbreekt in de regionale verbanden voor de jeugdzorg nog een goede informatie-uitwisseling. Maar ook de meeste zorginstellingen moeten nog een slag maken. Zij worstelen met vragen rondom transformatie, verantwoording, budgettering en zelfs met de continuïteit van hun organisatie.

Verantwoorden

Zowel gemeenten als zorgorganisaties zijn zich er terdege van bewust dat ze voor een scherpere verantwoording moeten zorgen. Daarbij zullen gemeenten wel een balans moeten vinden tussen transformeren en controleren.

Tips voor gemeenten en zorginstellingen

Naar aanleiding van hun onderzoek hebben BDO en RadarAdvies tien tips voor gemeenten en zorginstellingen.

  1. Gemengde sturing is nodig. Voor een goede verantwoording zijn meervoudige sturingsconcepten lokaal of in de regio noodzakelijk.
  2. Wees niet te ongeduldig! Het kost tijd voordat er sprake is van een succesvolle transformatie met een goede verantwoording.
  3. Kijk naar maatwerk, breder dan het sociale domein. Maak een koppeling naar passend onderwijs en sociale participatie.
  4. Stimuleer leiderschap. Dat is essentieel voor een ingrijpend veranderingstraject, zoals in het sociaal domein.
  5. Ontwikkel verschillende soorten sturingskengetallen, kwalitatief én kwantitatief.
  6. Zorg voor de juiste kennis en voor risicomanagement tijdens de transformatie én de uitvoering.
  7. Durf keuzes te maken! Zorginstellingen zullen portfoliokeuzes moeten maken.
  8. Werk niet voor elkaar, maar met elkaar. Zorginstellingen moeten proactief zijn en initiatief nemen om met gemeenten te overleggen.
  9. Breng samen de administratieve lastendruk terug. Gemeenten en zorgorganisaties moeten daartoe samenwerken.
  10. Vind een balans tussen transformeren en controleren. Tussen gemeente en zorginstelling moet duidelijkheid bestaan ten aanzien van de verantwoording en controle op de rechtmatigheid, maar ruimte blijven voor transformatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de balans tussen transformatie en controle, of over het onderzoek Sturing en beheersing in het sociaal domein? Neem contact op met onze adviseurs.

Of meld u hieronder aan voor de conferentie Sturing en beheersing in het sociaal domein, op woensdag 9 december van 15:00 tot 17:00 uur in het Muntgebouw in Utrecht. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!