Bijeenkomsten Transformatienetwerk 2021

Het landelijk Transformatienetwerk van gemeenten staat dit jaar stil bij de vraag: wat betekent vertrouwen in het sociaal domein? Deze vraag staat dan ook centraal tijdens de 4 bijeenkomsten in 2021. Op deze pagina vindt u meer informatie over de insteek en opzet van de bijeenkomsten en een terugblik op de bijeenkomsten die al achter ons liggen. Gemeenten zijn uitgenodigd om een keer mee te doen en zelf te ervaren hoe waardevol dit netwerk kan zijn voor uw werk.

transformatienetwerk gemeenten 2Het Transformatienetwerk is een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering voor en door gemeenten. Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten aan tafel als gesprekspartner. 

Roep om meer vertrouwen in sociaal domein

De frase ‘de meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman is inmiddels bijna een cliché te noemen. Toch is deze grondslag niet altijd een vanzelfsprekendheid. Door onder meer de toeslagenaffaire zijn we gaan beseffen dat de menselijke maat soms verloren is gegaan. De luide roep voor de terugkeer van de menselijke maat is in grote mate ook een roep om meer vertrouwen. Vertrouwen dat mensen en organisaties in beginsel goede intenties hebben.

Ook in het sociaal domein willen we terug naar de menselijke maat. We willen dat inwoners met een vraag goed geholpen worden en niet de weg kwijtraken in een web van instanties. We willen dat professionals de vrijheid hebben om in goede samenwerking te doen wat nodig is. We willen af van aanbestedingen die concurrentie in plaats van samenwerking stimuleren. Maar gemeenten kampen ook met tekorten op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en jeugdhulp, en sociaal teams hebben de beloften om te komen tot preventieve oplossingen in plaats van duurdere zorg over het algemeen nog niet ingelost. Is meer vertrouwen dan wel de oplossing?

Terugblik bijeenkomsten 2021