Zijn gemeenten klaar voor sociale ondernemingen?

25 september 2015

In het SER-advies (mei 2015) wordt aan gemeenten een belangrijke rol toegedicht bij het bevorderen van sociaal ondernemerschap. RadarAdvies voert een onderzoek uit onder gemeenten om te kijken in hoeverre zij al echt inspelen op dit maatschappelijke fenomeen.

In het SER-advies worden sociale ondernemingen beschreven als: zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair een maatschappelijk doel nastreven, ofwel een maatschappelijk probleem willen oplossen. Bekende voorbeelden van sociale ondernemingen zijn Greenfox, Taxi Electric en The Colour Kitchen. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam afhankelijk zijn van subsidies.

Vaak wordt ook gesproken over sociale firma’s. Hier gaat het om sociale ondernemingen, waarbij de ondernemer voor eigen rekening een bedrijf voert met als belangrijkste missie het naar vermogen inzetten van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Met deze survey willen wij een beeld krijgen in hoeverre gemeenten al een de slag zijn met het bevorderen van sociaal ondernemerschap.

Hartelijke dank voor uw tijd. Het invullen van deze enquête kost circa 10 minuten.