Doorstart en nieuwe kernclub Wmo transformatienetwerk

12 juni 2017

Stef van de Weerd uit de gemeente Rotterdam is de nieuwe voorzitter van het Wmo transformatienetwerk. Hij volgt Maartje Bekkers op uit Almere. Van de Weerd vormt samen met met Afien Valkenborg (gemeente Emmen) en Jan Willem Duker (gemeente Haarlem) de kernclub van het netwerk. 

Het Wmo transformatienetwerk is een overleg voor en door (middel)grote gemeenten die voorloper zijn op een bepaald terrein waar het gaat om de Wmo transformatie. Het netwerk bestaat sinds 2010 en stond aan de basis van vernieuwingen, zoals de ontwikkeling van sociale teams. Elk overleg draait om kennisuitwisseling en kennisvermeerdering, waarbij altijd een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk. RadarAdvies voert het Secretariaat.

Deelnemers Wmo transformatienetwerk

Aan het netwerk nemen gemeenten deel die niet alleen informatie komen halen, maar ook vernieuwende ideeën komen brengen. Gemeenten die een inhoudelijk gesprek met de benen op tafel te voeren, ook over de zaken die niet zo goed gaan.

Aan tafel zitten ambtenaren van strategisch niveau, met vernieuwende ideeën en praktische inzichten voor de uitvoering. Individuen die zaken in beweging krijgen. Schakels tussen beleid en uitvoering. Bovendien zijn het collega’s die actief willen investeren in het netwerk om de transformatie succesvol te laten verlopen.

Landelijk en maatschappelijk betrokken gesprekspartner

Het Wmo transformatienetwerk is op strategisch en tactisch niveau gesprekspartner van landelijke en maatschappelijke organen en organisaties (VNG, VWS, directeurennetwerk, G32-stedennetwerk en de Sociale Pijler van G32). Het onderscheidt zich van andere overleggen door een andere samenstelling (andere gemeenten, andere functionarissen) en er worden geen belangen vertegenwoordigd. Het netwerk biedt een laagdrempelig podium om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te voeden over ontwikkelingen.

Deelnemende gemeenten

Almere, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Breda, Delft, Dordrecht, Drechtsteden, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Rotterdam, Schiedam, 's-Hertogenbosch, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Waalwijk, Zaanstad en Zwolle

Meer informatie

Het Wmo transformatienetwerk is een overleg voor en door gemeenten. Elke gemeente betaalt een contributie van 500 euro per jaar. Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd door Marjon Breed van RadarAdvies. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen: m.breed@radaradvies.nl of 06 - 5462 2646.