Vernieuwing in het sociaal domein: Village Deals

27 oktober 2017

RadarAdvies ondersteunt in opdracht van de VNG elf kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) bij het voorbereiden, maken en uitvoeren van de Village Deal. Daarmee zetten deze gemeenten in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen.

Wat is een Village Deal en wat is het doel van zo’n Deal?

Een Village Deal is een deal tussen het College en de gemeenteraad. De Village Deals zijn gericht op het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein en de lessen in dit leerproces te delen met andere gemeenten. In het ondersteuningsprogramma bij de Village Deals ligt de nadruk op het leren welk bestuurlijk instrumentarium kan worden ingezet voor het realiseren van een meer integrale aanpak in het sociaal domein. Movisie verricht onderzoek naar het bestuurlijk instrumentarium wat wordt ingezet in de Village Deals. Andere gemeenten kunnen zo ook leren van de lessen uit de Village Deals.

Landelijke aftrap Village Deals

29 september 2017 was de landelijke aftrap voor de Village Deals. Na de opening door Janny Bakker, voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn, presenteerden de wethouders van de deelnemende gemeenten in een pitch hun Village Deal. Hans Weggemans deelde de ervaringen met de City Deals, onder het mom van ‘eenvoud is moeilijk’.

De bestuurders hebben zich gebogen over de vraag welke bijdrage zij leveren aan het slagen van de Village Deal en op welke manier. De projectleiders gingen aan de slag met hun eigen rol. Een parallelle workshop met experts van VNG, ministeries, Divosa en City Deal gemeenten leverde tips en tricks op voor de Village Deals gemeenten.

Waar werken we aan?

De Village Deals die in de maak zijn gaan over:

  • ontschot werken op de werkvloer en binnen sociale teams
  • verbinden dagbesteding en beschut werken
  • bestrijden armoede onder agrariërs
  • alternatieven voor beschermingsbewind
  • bewonersinitiatieven
  • ketenzorg dementerenden

Lees op de website van de VNG hoe de deelnemende gemeenten op eigen wijze invulling geven aan de Village Deals.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Village Deals kunt u contact opnemen met Hannie Dekker en Bert Otten.