Transformatienetwerk voor gemeenten

Voor het delen van kennis en ervaring uit de praktijk van het sociaal domein 

Sinds 2010 bestaat het landelijk Transformatienetwerk; een netwerk voor en door gemeenten met als belangrijkste doel het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering. Aan tafel zitten met name beleidsadviseurs van gemeenten die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten wel aan tafel als gesprekspartner.

Vragen? Neem gerust contact op met secretaris Klaske Gonlag.

Presidium Transformatienetwerk

Cristien Bajema uit Leeuwarden, Dimphie Meij uit Gouda en Femke van Winden uit Breda vormen het presidium dat het netwerk runt.

Het presidium stelt zich aan u voor:

Cristien Bajema
Senior beleidsadviseur Wmo gemeente Leeuwarden

Met welke onderwerpen houd jij je in je dagelijkse werk vooral bezig?

“We hebben net de Wmo op een andere manier vormgegeven met buurt- en dorpskamers; zoveel mogelijk beschikkingsvrij werken en met lumpsums voor onze 4 aanbieders. Ik hield me vooral bezig met hulp bij het huishouden. Daarnaast ben ik betrokken bij de aanpak eenzaamheid en het programma Sociaal Medische 1e lijn (een samenwerking tussen zorgverzekeraars en Friese gemeenten om de zorg te verbeteren).”

Wat vind jij waardevol aan het Transformatienetwerk?

“Geïnspireerd raken. Ontdekken hoe andere gemeenten en organisaties kwesties aanpakken. Het is een waardevol netwerk voor contacten; je leert collega’s uit andere gemeenten kennen waardoor je sneller contact met elkaar opneemt om te vragen naar elkaars ervaringen. En het is fijn om input te krijgen van de VNG of het ministerie. Daardoor krijg je soms eerder bepaalde informatie, leer je meer over hun gezichtspunten en verbreed je de discussie.”

Dimphie Meij
Strategisch adviseur sociaal domein gemeente Gouda

Met welke onderwerpen houd jij je in je dagelijkse werk vooral bezig?

“Afgelopen jaar heb ik de sociaal teams naar de derde ontwikkelfase geleid. De teams richten zich nu 100% op basishulp. Ook is de integrale toegang tot maatwerk volledig bij de gemeente belegd, waarbij de afdelingen zijn ingericht naar levensfase. In 2021 richt ik me op de vernieuwde sturing op de sociale basisinfrastructuur en een bezuinigingsopdracht rond dagbesteding. Het idee is om de dagbesteding om te vormen naar een algemene voorziening.”

Wat vind jij waardevol aan het netwerk?

“Het netwerk biedt inspiratie voor vernieuwing. Het is prettig om met collega’s te sparren die een gelijk kennisniveau hebben en meteen weten wat je bedoelt. Het biedt dus ook herkenning. En er heerst een fijne sfeer: de ene oplossing is niet per definitie beter dan de andere. We leren van elkaar. Tot slot: het gaat in dit netwerk niet om een lobby en strakke (politieke) agenda.”

Femke van Winden
Beleidsadviseur Wmo gemeente Breda

Met welke onderwerpen houd jij je in je dagelijkse werk vooral bezig?

“Beweging naar de voorkant: een beweging waarbij we investeren in de samenwerking van betrokken professionals en waarbij de inwoner eigenaar blijft van zijn vraag, proces en resultaat. We zien meer creatieve en voorliggende oplossingen ontstaan die de klant goed passen. Daarnaast ben ik verbinder met het medisch domein en verzekeraar CZ in het bijzonder.”

Wat vind jij waardevol aan het netwerk?

“Elkaar inspireren en in elkaars keuken kijken; wat maakt dat een gemeente en haar partners kiezen voor een bepaalde aanpak? Om vervolgens te reflecteren op eigen handelen en welke elementen je kunt meenemen. Elkaar daar vragen over kunnen stellen en zo van elkaar te leren.”

Ambitie transformatienetwerk

De ambitie van het netwerk is vooral kennisuitwisseling en kennisvermeerdering over de transformatie in het sociaal domein, altijd met een vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers aan het netwerk zijn gemeenten die voorloper zijn op een terrein. Gemeenten die niet alleen informatie komen halen, maar ook vernieuwende ideeën komen brengen. Het netwerk heeft richting het ministerie van VWS en de VNG aangegeven bereid te zijn mee te denken over inhoudelijke ontwikkelingen. Hier wordt af en toe ook gebruik van gemaakt.

Organisatie

Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen. Aansprekende voorbeelden uit de praktijk passeren de revue. De ervaring is dat deelnemers met veel energie weer naar huis gaan, nadat zij met collega’s uit andere gemeenten hebben kunnen sparren over inhoudelijke onderwerpen en hun eigen rol in de gemeente.

Thema’s

Vertrouwen in het sociaal domein: wat betekent dat en hoe geef je daar handen en voeten aan? Deze vragen staan in 2021 centraal bij het Transformatienetwerk. Met mooie voorbeelden van deskundigen en vanuit onze eigen praktijk. Tevens ligt de focus op het versterken van de netwerkfunctie door elkaar en elkaars werk beter te leren kennen.

Kosten

Elke gemeente die deelneemt betaalt organisatiekosten van 500 euro per gemeente per jaar. Per gemeente mogen meerdere collega’s aansluiten.

Aanmelden

Het netwerk nodigt ook andere gemeenten uit zich aan te sluiten. Het netwerk zoekt enthousiaste senior beleidsambtenaren in het sociaal domein met vernieuwende ideeën en die een actieve bijdrage willen leveren.

App, bel of mail voor meer informatie

Wil je een keer deelnemen aan een bijeenkomst of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Klaske Gonlag. Zij staat u graag te woord.