Transformatienetwerk voor gemeenten

Eerstvolgende bijeenkomst:

Alles op z’n kop: Leer het sociaal domein lokaal innoveren

Donderdag 9 november 10.00 – 17.00 uur, LocHal Tilburg

Wil jij weten hoe andere gemeenten het sociaal domein een positieve wending geven? Kom naar de netwerkbijeenkomst die alles op z’n kop zet: Sociaal domein lokaal innoveren.  Het draait deze dag om vernieuwende inrichtingsconcepten voor het sociaal domein. Zo laten de gemeenten Haarlem en Tilburg zien hoe ze met hun taakgerichte aanbesteding het verschil maken voor kwetsbare inwoners. We leren over de theorie en praktische toepassing van de methode van ‘het constructief conflict’. En bespreken hoe een dialooggerichte inkoop helpt om partnerschap tussen gemeente en uitvoeringspartijen duurzaam vorm te geven.

Peter de Visser,directeur van RadarGroep en pionier op dit onderwerp, deelt als kritische dagvoorzitter zijn ervaringen. Ontmoet ook de sprekers uit de innovatieve gemeenten Tilburg en Haarlem.

Voor het delen van kennis en ervaring uit de praktijk van het sociaal domein 

Het landelijk Transformatienetwerk is een netwerk voor en door gemeenten. Belangrijkste doel: het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering. Aan tafel: beleidsadviseurs van gemeenten die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Programma

 • 10.00 – 10.30  Inloop met koffie en thee
 • 10.30 – 11.00 uur: Welkom
  Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg
 • 11.00 – 12.30: Taakgericht aanbesteden in het sociaal domein: hoe Haarlem en Tilburg hiermee het verschil maken voor hun inwoners
  Judith den Hartogh en Jan Willem Duker (gemeente Haarlem) en
  Stef van de Weerd (gemeente Tilburg / regio Hart van Brabant)
  De regio Hart van Brabant (met gemeente Tilburg als centrumgemeente) heeft het aanbod op beschermd wonen, begeleiding en complexe jeugdhulp taakgericht aanbesteed. En de gemeente Haarlem heeft dit gedaan voor de sociale basis in de volle breedte (volwassenen en jeugd), de sociale wijkteams, ambulante begeleiding en dagbesteding. Gemeente Haarlem (Judith den Hartogh en Jan Willem Duker) en gemeente Tilburg (Stef van de Weerd) vertellen welke verandering ze hiermee wilden realiseren en wat de impact hiervan gaat zijn op inwoners.
 • 12.30 – 13.30: Lunchpauze en gelegenheid om de LocHal (‘werkplaats van de 21e eeuw’) te bekijken
 • 13.30 – 14.45: Aan de slag met het constructief conflict
  Rahima Mejres (projectleider regio Hart van Brabant) en een van de bestuurders van samenwerkingsverband Siem
  In een aanbesteding is per definitie sprake van verschillende belangen en perspectieven. Dat geldt niet alleen voor een aanbesteding, maar eigenlijk op heel veel vlakken binnen het sociaal domein. De kunst is om vanuit die verschillende perspectieven een constructieve samenwerking vorm te geven. In het traject van Hart van Brabant/ Tilburg is de methode van ‘een constructief conflict’ ingezet: leren om constructief van mening te verschillen in een (contract)relatie. Rahima Mejres (projectleider) neemt ons mee in de theorie én praktische toepassing hiervan.
 • 14.45 – 15.15: Korte pauze
 • 15.15 – 16.15: De duurzame meerwaarde van dialoog
  Jeroen Veenendaal (Bureau Roger) en Godfried Lambriex (bestuurder van samenwerkingsverband Buurts)
  De inhoud voorop! En de aanbesteding als middel om die inhoudelijke doelen te bereiken. In de aanbesteding van de sociale basis heeft de gemeente Haarlem een belangrijke plek ingeruimd voor het instrument van ‘de dialoog’. Met Jeroen Veenendaal (die vanuit bureau Roger de gemeente heeft begeleid in de aanbesteding) en Godfried Lambriex (bestuurder van samenwerkingsverband Buurts)  kijken we terug op verschillende aspecten van de gevoerde dialoog, bijvoorbeeld over wat de voor- en nadelen zijn van het voeren van een dialoog met één of twee partijen.  We bespreken voor welke (verrassende) wendingen de dialoog heeft gezorgd, hoe het helpt bij het duurzaam vormgeven van partnerschap én welke lessen andere gemeenten of regio’s hieruit kunnen trekken.
 • 16.15 – 16.30: Een tot de verbeelding sprekende afsluiting
 • 16.30 – 17.30: Borrel in de LocHal

Praktisch

Locatie: LocHal Tilburg

Kosten: gratis voor leden transformatienetwerk, €50,- voor andere belangstellenden

Graag vermelden bij je aanmelding: Aanmelding transformatienetwerk 9 november

Over het transformatienetwerk

Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en het ministerie van VWS zitten wel aan tafel als gesprekspartner. Aansprekende voorbeelden uit de praktijk passeren de revue. De ervaring is dat deelnemers met veel energie weer naar huis gaan, nadat zij met collega’s uit andere gemeenten hebben kunnen sparren over inhoudelijke onderwerpen en hun eigen rol in de gemeente. Het netwerk komt 4 keer per jaar bijeen.

Een deelnemer uit gemeente Alkmaar:

“Deelnemen aan het netwerk haalt mij uit de waan van de dag. Als je je werk goed wil blijven doen, moet je af en toe contact hebben met hoe anderen het doen op een andere plek. Uiteindelijk worstelen we met dezelfde dingen.”

Ambitie transformatienetwerk

De ambitie van het netwerk is vooral kennisuitwisseling en kennisvermeerdering over de transformatie in het sociaal domein, altijd met een vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers aan het netwerk zijn gemeenten die voorloper zijn op een terrein. Gemeenten die niet alleen informatie komen halen, maar ook vernieuwende ideeën komen brengen. Het netwerk heeft richting het ministerie van VWS en de VNG aangegeven bereid te zijn mee te denken over inhoudelijke ontwikkelingen. Hier wordt af en toe ook gebruik van gemaakt.

Kosten

Elke gemeente die deelneemt betaalt organisatiekosten van 500 euro per gemeente per jaar. Per gemeente mogen meerdere collega’s aansluiten.

Aanmelden

Het netwerk nodigt ook andere gemeenten uit zich aan te sluiten. Het netwerk zoekt enthousiaste senior beleidsambtenaren in het sociaal domein met vernieuwende ideeën en die een actieve bijdrage willen leveren.

App, bel of mail voor meer informatie

Wil je een keer deelnemen aan een bijeenkomst of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Klaske Gonlag. Zij staat u graag te woord.