Training: Omgaan met jihadisme

13 oktober 2015

Het uitroepen van de zogenaamde Islamitische Staat en de aanslagen in Parijs en Kopenhagen raken de Nederlandse samenleving. Voor de een reden om zich aan te sluiten of te sympathiseren met extremistische jihadistische groepen, voor de ander een bron van zorg. Het maatschappelijk debat zwelt aan. Vaak hebben mensen hun oordeel al snel klaar. Dat er veel gezegd wordt, betekent nog niet dat alles duidelijk is. Al helemaal niet voor de professional (welzijnswerker, hulpverlener, docent, agent of ambtenaar): Hoe ga je met jihadisme om? Hoe voorkom je dat mensen radicaliseren? Wat moet je doen als mensen mogelijk radicaliseren?

Onderwerp

Basiskennis omgaan met jihadisme

Type training

Open inschrijving

Locatie

Amsterdam

Aanmelden

secretariaat@radaradvies.nl

Het programma

Tijdens de training Omgaan met jihadisme krijgt u hiervoor handvatten aangereikt. Naast achtergrondinformatie over het jihadisme en radicalisering wordt ingegaan op hoe signalen van radicalisering te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen. Een belangrijk doel van de training is om te kijken hoe u de kennis kunt gebruiken voor uw professionele praktijk en hoe u bestaande kennis kunt gebruiken bij het thema jihadisme en radicalisering.

De training is verdeeld in drie blokken:

  • Weten: wat is jihadisme, wat is radicalisering?
  • Herkennen: welke signalen zijn er?
  • Handelen: wat kun je doen?

Voor wie

Professionals die in hun beroep te maken (kunnen) krijgen met radicalisering en jihadisme: welzijnswerkers, hulpverleners in (jeugd)zorg/ GGZ, docenten en ondersteunend personeel onderwijs, politieagenten, medewerkers OOV of Welzijn en Zorg gemeenten.

RadarAdvies

RadarAdvies heeft sinds 2008 radicalisering in het vizier Radar houdt zich in opdracht van de Europese Commissie sinds 2011 bezig met het opbouwen en onderhouden van een Europees netwerk, the Radicalisation Awareness Network (RAN). Ook in Nederland is Radar actief in projecten, trainingen en onderzoeken rondom radicalisering. Wilt u hier meer over weten? Lees hier meer over onze activiteiten.

Praktische informatie

U kunt kiezen uit twee trainingsdata. ‘Omgaan met jihadisme’ wordt op dinsdag 19 januari 2016 en nogmaals op woensdag 2 maart gegeven.  De dag duurt van 9.30 tot 16.00. De trainingslocatie bevindt zich in Amsterdam.

  • Kosten €350,- (exclusief BTW).

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich opgeven of meer informatie aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@radaradvies.nl.