Zorgaanbieders

De decentralisatie van taken van de AWBZ naar de Wmo biedt kansen. Lokaal hebben partijen de vrijheid om beleidsvelden met elkaar te verbinden. Vragen voor gemeenten luiden: hoe past de begeleiding van burgers in ons Wmo-beleid, en welk aanbod is nodig? Voor zorgaanbieders is het punt: hoe sluit ons dienstenpakket het beste aan op de gemeentelijke visie en doelen? RadarAdvies speekt de taal van zorgaanbieders én gemeenten. Wij helpen u graag bij vertaalslag en voorbereiding. Daarnaast zit het versterken van eigen kracht en de betrokkenheid met de doelgroep in ons DNA.

Nieuwe relatie gemeente en zorgaanbieders

Met de decentralisatie van taken naar de Wmo, ontstaan er nieuwe relaties tussen gemeenten en aanbieders van ondersteuning en zorg die voorheen met verzekeraars hun contracten afsloten. Gemeenten leren steeds beter om welke problematieken het gaat en welke oplossingen aanbieders verzorgen. Aanbieders maken zich het gedachtengoed achter de Wmo eigen, waarin het accent ligt op de eigen kracht van mensen en wat zij nog wél kunnen.

Ondersteuning aan beide kanten

RadarAdvies ondersteunt gemeenten in het proces om nieuwe relaties op te bouwen. Bouwen aan vertrouwen is een ontwikkelproces, waarin de vernieuwing gezamenlijk wordt gerealiseerd. Wij ondersteunen aanbieders om te komen tot meer vraaggericht werken en integrale ondersteuningsvormen. Ook helpen we aanbieders om samen met de hulpvragers de eigen kracht te versterken.

Wat doen wij bij zorgaanbieders

Bij een organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg heeft Radar een begeleidingstraject uitgevoerd ter bewustwording van de veranderingen, maar ook om gezamenlijk de koers te bepalen. Op basis van een concurrentieanalyse is bepaald hoe de aanbieder staat ten opzichte van haar concurrenten of samenwerkingspartners. Na een portfolioanalyse zijn per product vernieuwingsmogelijkheden bepaald, en de organisatorische, personele- en financiële consequenties. Dit resulteerde in een koersbepaling voor de toekomst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe RadarAdvies zowel gemeenten als zorgaanbieders ondersteunt? Neem dan contact met ons op.