Eenzaamheid

Eenzaamheid hoort bij het leven en heeft veel gezichten. Die gezichten zie je niet allemaal, toch weet je dat ze er zijn en vaak dichterbij dan je denkt. 

In elke gemeente zijn er goede initiatieven die ervoor zorgen dat mensen weer bij een groep gaan horen, ertoe doen, blijven bewegen en zingeving hebben. Toch groeit de problematiek, steeds meer mensen geven aan eenzaam te zijn, blijkt uit onderzoek. Wij werken samen met gemeenten om deze trend te doorbreken en eenzaamheid in al zijn verscheidenheid aan te pakken.

Aan de slag met eenzaamheid

Wij analyseren de lokale situatie, zoeken energie en kracht, maken een plan, en gaan aan de slag. Een gezamenlijke aanpak met de kwaliteiten en inzet van inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, wijkteams, onderwijs, ondernemers en de sociale basisinfrastructuur.