Naar Werk & Organisatie

Parttime ondernemen

Parttime ondernemen (PTO) is een re-integratie instrument voor gemeenten waarmee bijstandsgerechtigden met ondernemerszin aan het werk kunnen komen. Deze gemotiveerde mensen kunnen iets gaan doen wat perspectief biedt voor henzelf én voor de gemeente: een uitstroomkans op de (middel)lange termijn uit de bijstand en minder kosten voor de gemeente op korte termijn en geen kosten op lange termijn.

Parttime ondernemen: sterk instrument
Van parttime ondernemen in de bijstand wordt gesproken wanneer iemand naast zijn uitkering inkomsten genereert die niet vallen onder ‘inkomsten uit loondienst’ of ‘winst uit onderneming’. Bij parttime ondernemen als re-integratie instrument wordt de bijstandsgerechtigde begeleid bij zijn ondernemerschap en naar een baan in loondienst. Deze combinatie maakt parttime ondernemen een (potentieel) sterk instrument.

Goede infrastructuur parttime ondernemen noodzakelijk
Uit het onderzoek ‘Werkzame bestanddelen van parttime ondernemen’ van RadarAdvies blijkt dat zowel bijstandsgerechtigden als gemeenten veel baat hebben bij een stevige infrastructuur voor parttime (coöperatief) ondernemen (PTO). Hieruit blijkt namelijk dat:

  • PTO rendeert (zeker in vergelijking tot andere re-integratie instrumenten)
  • individuele begeleiding werkt. Het combineren van ondernemen, het bijhouden van de administratie en het zoeken naar een baan is lastig voor een parttime ondernemer. Het begeleiden van PTO is maatwerk, waarbij de betrokkenen van de gemeente en de klant doen wat nodig is voor het beste resultaat voor de parttime ondernemer.
  • parttime ondernemen de kansen van de parttime ondernemer op de arbeidsmarkt vergroot (PTO = werkervaring).
  • door te hoge winstverwachtingen de druk te hoog kan worden voor de deelnemers.
  • parttime ondernemen aansluit bij de intrinsieke motivatie van de klant.
  • de parttime ondernemers geen grote investeringen doen. Dat helpt bij het voorkomen van financiële problemen.

Bekijk ook onze:

Er zijn veel vragen over de risico’s van PTO beleid. Hoe richt je het beleid zo in dat het niet conflicteert met de participatiewet? Hoe zorg je ervoor dat PTO niet leidt tot verdringing? Hoe organiseer je PTO zodat het maximaal rendeert? Wat doet u als een groepje bijstandsgerechtigden aangeeft in coöperatieverband te willen ondernemen?

Allemaal vragen waar wij u bij kunnen helpen.

PTOboost: een actieplan voor parttime ondernemen in uw gemeente
De PTOboost is een tool waarmee gemeenten een goed inzicht krijgen in de mogelijkheden en eventuele risico’s van parttime ondernemen. Het ondersteunt een stevige infrastructuur voor parttime (coöperatief) ondernemen vanuit de bijstand.

Lees er hier meer over.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Onze adviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken in uw organisatie rondom de parttime (coöperatief) ondernemen

1 2