Inclusief ondernemen

Unbox your mission!

Inclusief ondernemen is een populaire trend. Het geeft werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op duurzaam werk. Ondernemers dragen bij aan een inclusieve samenleving en krijgen zeer gemotiveerde medewerkers in dienst. Er zijn meer voordelen. Met ons Unbox your mission programma maken we van inclusief ondernemen een win-win-win-situatie. Voor uw bedrijf, personeel en voor een inclusieve maatschappij.

We zijn een denktank en doe-bureau met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Als commercieel adviesbureau spreken we de taal van ondernemers. Onze collega’s kennen de overheid van binnenuit. We verbinden beide werelden.

Ondernemers maken Nederland inclusiever; een duurzame baan kost niet veel moeite

Het bedrijfsleven levert al een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van Nederland; er zijn al zo’n 37.000 nieuwe banen gecreëerd na het sociaal akkoord van 2013. Dit sluit aan bij de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Met als achtste doelstelling: decent work and economic growth.

De overtuiging dat waarde van bedrijven niet alleen in termen van economische winst wordt gemeten, maar ook in termen van sociale of duurzaamheidswinst, vindt steeds meer weerklank. Dit, gecombineerd met economische groei, personeelstekorten en een ongekend laag werkloosheidscijfer maakt dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt steeds meer kansen krijgen. Je kunt als ondernemer zonder al te veel moeite een duurzame baan creëren voor bijvoorbeeld een werkzoekende met een arbeidsbeperking, statushouder, jongere met een Wajong-uitkering, 55-plusser of een zzp’er onder de armoedegrens.

Unbox your mission is een hands on oplossing voor ondernemers

Nieuwe complexe vraagstukken eisen denkkracht met flexibele oplossingsruimten. Een ontdekkende creatieve leerhouding en divergent denken (het bedenken van zoveel mogelijke opties en ideeën) zijn essentiële ingrediënten. Unbox your mission biedt een gestructureerd driestappenprogramma: de ontdekkingstocht, de pilot en de landing in de organisatie.

Stap 1 – De ontdekkingstocht

In de eerste fase zitten stakeholders (intern en extern) aan ronde tafels. Met het losmaken van de collectieve intelligentie gaan we creatief door een proces van het waarom, hoe en wat (Sinek). Deze actorgerichte aanpak maakt dat de te behalen synergie en het gezamenlijke lange termijn belang inzichtelijk wordt. Het doel is om tot een passend initiatief te komen in harmonie met de bedrijfscultuur, zodat gekozen kan worden voor het meest aansprekende voorstel voor uw organisatie. De drie weken daarna transformeren we dit voorstel tot een functionele pilot. We gebruiken het eigenaarschaps- en rollenmodel om de effectiviteit van dit proces te bevorderen.

Stap 2 – De pilot

Wij blijven intensief bij de pilot betrokken en coachen de pilot door de beginfases. Met interview- en procesevaluaties dragen we zorg voor bijsturing en een duurzame verandering. De performance kan over de grenzen van afdelingen heen worden bewaakt en verantwoord. Door het continu monitoren van de werkelijk behaalde resultaten tegen de normatief beoogde resultaten komen we tot kenniscreatie op functioneel niveau, die de basis is voor beleidsmatige inzichten.

Stap 3 – Evaluatie en borging

In de laatste fase evalueren we de pilot en werken we met u naar een volwaardige borging en desgewenst opschaling van de pilot naar andere bedrijfsonderdelen.

Samen met onze deskundigen komen we tot een aanpak die het beste past bij uw vraag en budget.

Neem gerust vrijblijvend contact op ter oriëntatie

Bel onze deskundige Bert Otten (06 – 223037907) om te bepalen of we meer voor elkaar kunnen betekenen. Dan bekijken we hoe we ons aanbod smart kunnen maken, zodat het past binnen de wensen van uw organisatie.

Gerelateerd