Transformatie 3 decentralisaties

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 meer verantwoordelijkheden en taken in het sociaal domein. De transformatie richt zich op de inhoudelijke vernieuwing: een andere manier van omgaan met burgers. Dat vraagt van professionals, van zowel aanbieders als van gemeenten, een andere werkwijze en cultuur. Meer gericht zijn op de vraag en de te bereiken effecten van de inzet van hulp en ondersteuning: de (meer) zelfredzame en participerende inwoner.  De transformatie of verandering moet door een samenhangende, effectief en efficiënt ingerichte bedrijfsvoering worden ondersteund, en moet de effecten van de inzet van hulp en ondersteuning kunnen meten en monitoren.

Van transitie naar transformatie, óók in de bedrijfsvoering

Er komen taken bij zoals toegang, beoordeling van de inzet van hulp en ondersteuning, financiern en verantwoording. Dit betekent dat de nieuwe taken óók in de bedrijfsvoering van de gemeente moeten worden geïmplementeerd. Belangrijk is een solide en betrouwbare bedrijfsvoering van de nieuwe taken waarbij de uitvoering effectief, efficiënt en samenhangend wordt ondersteund, en waarmee betrouwbare (management-) informatie wordt geleverd. Dit is noodzakelijk om een fundament te leggen voor de stap naar de transformatiefase: de daadwerkelijke verandering van het sociaal domein.

Voorbeeldprojecten

  • Voor een gemeente in Brabant voerden wij projectmanagement 3T uit. Met als resultaat de afronding van het beleidsproces en een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering.
  • Eén van de grootste gemeenten in Nederland laat de WMO uitvoeren door één aanbieder. We zijn betrokken geweest bij de aanbesteding en de huidige uitvoering door die aanbieder.
  • Voor een regio met een aantal gemeenten voerden wij projectmanagement Wmo uit met als resultaat een tijdige en adequate voorbereiding en invoering van de Wmo.
  • Wij ondersteunen een 150.000 plus gemeente bij de vorming van een stichting waarin de gehele eerstelijn wordt uitgevoerd. Medewerkers uit verschillende organisaties komen in dienst van deze nieuwe stichting en gaan vanuit een nieuw werkproces aan de slag. Naast de bestuurlijke voorbereiding betekent dat een concreet transitieplan, lean-werkproces, het formuleren KPI’s, inrichten van de P&C cyclus en het concretiseren van de governance.

Wat biedt RadarAdvies?

RadarAdvies ondersteunt gemeenten bij de inrichting en optimalisatie van een solide en betrouwbare bedrijfsvoering in de transitie- en transformatiefase.  De bedrijfsvoering kent veel (deel-)terreinen: van toegang tot monitoring en effectmeting. RadarAdvies biedt ondersteuning door onder andere procesoptimalisatie en herinrichting van processen, kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering sociale teams en uitvoeringsafdelingen, inkoop en contractmanagement, informatiemanagement en sturing en monitoring.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe RadarAdvies u kan ondersteunen bij een effectieve en efficiënte  bedrijfsvoering in de  transformatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd

Wilt u verder lezen over de transformatie, zijn de volgende projecten wellicht interessant voor u: