Mentoring & Coaching

Elke gemeente kent jongeren die problemen hebben of maken, zogenaamde risicojongeren. Veel van hen hebben weinig goede voorbeelden in hun omgeving. Te weinig steun van hun ouders en gebrek aan succesverhalen in de buurt. Deelname aan een mentorproject in de gemeente kan een positief effect hebben op risicojongeren.

Inzet van een mentor

Een positief rolmodel in de vorm van een persoonlijke mentor kan heel belangrijk zijn. De mentor is een vrijwilliger die wekelijks met de jongere afspreekt. Tijdens deze contactmomenten werken mentor en jongere samen aan de doelen die zij hebben gesteld.

Varianten in mentorprojecten

Mentorprojecten worden ingezet bij jeugdwerk, maatschappelijk werk, integratie¬beleid en loopbaanbegeleiding. Coaching is een belangrijke succesfactor in het leven van risicojongeren. De mentor en jongeren werken aan verschillende doelen die voor de jongere belangrijk zijn, afhankelijk van de insteek van het project.

Opzetten mentoring en coaching

RadarAdvies heeft diverse varianten van coaching en mentoring/maatjesprojecten opgezet. Vaak hebben wij de leiding over het hele project. Soms ondersteunen wij de gemeente ook in het proces: bijvoorbeeld bij het opstellen van een projectplan, de werving en training van coaches, het matchen en begeleiden van de coaching trajecten en/of de eindevaluatie. RadarAdvies ondersteunt ook lokale projectleiders bij gemeente of bij een andere organisatie bij het opzetten van mentoring en coaching.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mentoring en coaching voor jongeren in uw gemeente? Neem dan contact met ons op.