Mentoring & coaching

Elke gemeente kent jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Veel van hen hebben weinig goede voorbeelden in hun omgeving. Te weinig steun van hun ouders en gebrek aan succesverhalen in de buurt of problemen op het gebied van school, werk of andere zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van een jongere. Deelname aan een mentorproject in de gemeente kan een positief effect hebben op deze jongeren.

Mentoring en coaching Goal!

Inzet van een mentor

Een positief rolmodel in de vorm van een persoonlijke coach kan heel belangrijk zijn. De coach is een vrijwilliger die wekelijks met de jongere afspreekt. De coach helpt de jongere om zijn of haar vaardigheden te versterken, te ondersteunen bij het behouden van school, stage en/of werk, te praten over problemen (los van hulpverlening) of over onderwerpen waar een jongere mee zit. Samen met een vrijwillige coach werkt de jongere vervolgens aan zijn/haar opgestelde doelen. Belangrijke uitgangspunten die hierbij horen zijn: Geloof in eigen kracht van de jongere, zorgen dat problemen klein blijven en aansluiten bij het ‘gewone’ leven.

Varianten in mentorprojecten

Mentorprojecten worden ingezet bij jeugdwerk, maatschappelijk werk, integratie¬beleid en loopbaanbegeleiding. Coaching is een belangrijke succesfactor in het leven van kwetsbare jongeren. Bij deze jongeren is het van belang zelfvertrouwen in de toekomst te vergroten door hen positieve aandacht te geven. Op deze manier wordt de weerbaarheid vergroot en lopen ze minder risico de verbinding met de samenleving te verliezen. Elke jongere heeft talenten en coaching kan ervoor zorgen dat jongere deze ontwikkelen.

Opzetten mentoring en coaching

RadarAdvies heeft diverse varianten van coaching en mentoring/maatjesprojecten opgezet. Vaak hebben wij de leiding over het hele project. Soms ondersteunen wij de gemeente ook in het proces: bijvoorbeeld bij het opstellen van een projectplan, de werving en training van coaches, het matchen en begeleiden van de coaching trajecten en/of de eindevaluatie. RadarAdvies ondersteunt ook lokale projectleiders bij gemeente of andere organisaties bij het opzetten van mentoring en coaching.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mentoring en coaching voor jongeren in uw gemeente? Heeft u vragen over andere vormen van informele netwerken? Neem dan gerust contact met ons op.

Of laat een bericht achter: