Terugblik Netwerkcafé sociaal domein Utrecht

23 juni 2022

Voor beleidsadviseurs sociaal domein was het Netwerkcafé van 15 juni weer een goed moment om te horen wie, wat, waar, hoe aanpakt. Om actuele maatschappelijke opgaves te bespreken. Een van de deelnemers: “Het sociaal domein is en blijft dynamisch. Daarom blijf ik naar deze bijeenkomsten komen, want ik doe altijd betekenisvolle inzichten uit andere gemeenten op.”

Het Netwerkcafé wordt 4 keer per jaar georganiseerd door het Transformatienetwerk voor gemeenten. Doet u de volgende keer ook mee? Dan zijn we te gast in gemeente Haarlem!

Utrechtse waarden

Joop van der Zee sprak tijdens het Netwerkcafé op 15 juni over waardegedreven werken. Joop is adviseur betekenisvol sturen bij de gemeente Utrecht. Het is zijn missie om de Utrechtse waarden te blijven vervlechten met de dagelijkse praktijk van collega’s en partners, zodat inwoners merken dat ze echt worden gehoord.

De Utrechtse waardegedreven manier van werken is al sinds de start van de transformatie in 2015 een houvast om focus te houden op doen wat nodig is. Eerst zijn er waarden geformuleerd die voortkwamen uit interviews tussen partners, inwoners en medewerkers van de gemeente. De waarden:

  • doen wat nodig is
  • ruimte voor professionals
  • uitgaan van mogelijkheden
  • leefwereld centraal
  • zo nabij mogelijk
  • eenvoud

Joop: “Het risico dat de gezamenlijk geformuleerde waarden stollen tot wandtegelwijsheden, hebben we weten te vermijden door onze waarden van begin af aan door de aanpak heen te vlechten. Het is ons handvat bij vraagstukken die leven in de stad. We gebruiken ze om samen met partners en professionals te koersen, ook als het ergens schuurt. We gebruiken ze als checklist om te zien of we nog goed bezig zijn.”

Positief resultaat

Utrecht is er nog niet, maar het lukt steeds meer om de systeemwereld te verbinden met de leefwereld. Het resultaat tot nu toe:

  • er is meer verbinding tussen inwoners, partners en gemeente
  • er is een gevoel van controle (we komen niet snel voor verrassingen te staan)
  • er is een gezamenlijk beeld over hoe het gaat in de stad
  • we ontwikkelen ons al lerend

Ervaringen deelnemers Netwerkcafé Utrecht

Esther Anker (gemeente Alkmaar) over wat zij mee naar huis neemt na deze bijeenkomst: “Vooral dat gemeenten worstelen met dezelfde dingen. Het heeft me belangrijke inzichten opgeleverd, zoals de kracht van verbinding tussen inwoners en partners en hoe je dit aanpakt. Ik ben blij dat ik weer even uit de waan van de dag ben gestapt. Als je je werk goed wil blijven doen, moet je af en toe contact hebben met anderen die hetzelfde werk doen op een andere plek.”

Afien Valkenborg (gemeente Assen) is al sinds de oprichting betrokken bij het Netwerkcafé. Afien: “Er was in de aanloop naar de decentralisatie in 2015 veel behoefte aan het delen van kennis. Het was een spannende periode. Nu blijkt dat dit nog wel even een ongoing process blijft, is ook nu het opdoen en delen van inzichten belangrijk! De bijeenkomsten hebben voor mij altijd nut. Ook deze weer.”

Komt u 22 september ook naar het Netwerkcafé in Haarlem?

Bent u projectleider, programmanager of beleidsadviseur sociaal domein en bent u nieuwsnieuwsgierig naar wat deze netwerkbijeenkomst voor uw werk kan betekenen? Doe een keer mee!