Stimuleer parttime ondernemerschap onder nieuwkomers

04 mei 2018

Klantmanagers merken lang niet altijd op dat er onder nieuwkomers veel werkzoekenden zijn die willen ondernemen. Het gevolg: nieuwkomers zitten onnodig lang in de bijstand of zijn aangewezen op flexbanen onder hun niveau.

Gelukkig zijn er wel degelijk mogelijkheden voor gemeenten om nieuwkomers via de ondernemerschapsroute duurzaam uit de bijstand te begeleiden. Parttime ondernemen is hier een goed hulpmiddel bij.

Perspectief van de ondernemende nieuwkomer

Uit actieonderzoek naar ondernemerschap onder nieuwkomers (Ten Holder, F., VU Refugee Academy: 2017) komt naar voren dat nieuwkomers belemmeringen ervaren bij het starten van een onderneming omdat zij:

  1. onvoldoende toegang hebben tot informatie over ondernemen in de Nederlandse markt;
  2. een beperkt sociaal netwerk hebben dat hen daarin kan ondersteunen;
  3. veronderstellen dat de bijstand per definitie stopt wanneer je met ondernemen begint; zeker wanneer je een gezin moet onderhouden vormt dit een te groot risico.

Wat is parttime ondernemen?

Parttime ondernemen is een veelbelovend re-integratie-instrument binnen de Participatiewet. Het geeft uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid om ervaring op te doen en inkomsten te genereren die worden aangevuld door een bijstandsuitkering. Nieuwkomers kunnen binnen veilige kaders leren van ondernemen in de Nederlandse markt. De gemeente ondersteunt tijdens dit traject eveneens bij het zoeken van een baan. Zo kan een nieuwkomer bijvoorbeeld ervaring opdoen bij een gevestigde kapper en tegelijkertijd starten met een thuiskapperszaak.

Wat levert parttime ondernemen op?

Uit onderzoek van RadarAdvies (De Levita, B., et al: 2016) blijkt dat de kansen op duurzame uitstroom naar betaald én uitdagend werk met parttime ondernemen worden vergroot. Bovendien verkleint het  de druk op het bijstandsbudget. Voor gemeenten is dit een win-winsituatie.

Succesfactoren

  1. Beschouw parttime ondernemen als het opdoen van werkervaring. Dit is nuttig voor het eventueel uitbouwen van ondernemerschap maar ook voor het vinden van geschikt werk.
  2. Individuele begeleiding werkt: het combineren van ondernemen, leren van de taal, bijhouden van administratie en zoeken naar een baan is veel. Bied persoonlijke begeleiding.
  3. Faciliteer het ontstaan van verbindingen tussen nieuwe ondernemers en sla een brug naar gevestigde ondernemers. Het uitwisselen van ervaringen vergroot kennis van en kansen binnen de nieuwe context.

Verder praten over onze ervaringen met parttime ondernemen? Neem contact op met Floor ten Holder.