Rapport: evaluatie gebiedsteams

31 maart 2016

Voor de gemeente Weststellingwerf hebben we het functioneren van de gebiedsteams geëvalueerd en daarbij adviezen geformuleerd om de gebiedsteams verder te ontwikkelen. Bekijk hier het Rapport ‘Evaluatie gebiedsteams Weststellingwerf’.